Presne dnes pred sto rokmi vznikol Sovietsky zväz

Sovietsky zväz,  rusky Советский Союз , Sovietskij Sojuz ), plným názvom Zväz sovietskych socialistických republík ,  rusky Союз Советских Социалистических Республик , Sojuz Sovietskych Socialističeskich Respublik , skratkou ZSSR, rusky СССР, bol od roku 1922  až 1991 na väčšine územia predchádzajúceho Ruského impéria . 

Sovietsky zväz mal vo svojej ústave zakotvenú vedúcu úlohu komunistickej strany , ktorá bola dominantnou politickou silou do roku 1991. Hoci bol Sovietsky zväz nominálne úniou zväzových republík s hlavným mestom v  Moskve , v skutočnosti išlo o silne centralizovaný štát.

Októbrová revolúcia v novembri 1917 viedla k pádu Ruského impéria a odstráneniu dočasnej vlády . Potom, čo boľševici zvíťazili v  občianskej vojne , bol v decembri 1922 založený Sovietsky zväz, združujúci Ruskú sovietsku federatívnu socialistickú republiku , Ukrajinskú , Bieloruskú sovietsku socialistickú republiku a Zakaukazskú federatívnu socialistickú republiku . V nasledujúcich rokoch boli vytvorené ďalšie sovietskej republiky v Strednej Ázii .

Po smrti prvého sovietskeho vodcu Vladimíra Iľjiča Lenina v roku 1924 sa ďalším vodcom krajiny stal Josif Vissarionovič Stalin , ktorý zahájil rozsiahlu industrializáciu , spojenú s  plánovanou ekonomikou a politickým útlakom; v takzvaných gulagoch  vtedy zahynulo niekoľko miliónov ľudí. Počas druhej svetovej vojny v roku 1941 nacistické Nemecko a jeho spojenci napadli Sovietsky zväz, hoci s ním predtým podpísali dohodu o neútočení . Z nasledujúcich štyroch rokov ťažkých bojov Sovietsky zväz vyšiel ako jedna z dvoch svetových superveľmocí ; tou druhou sa stali Spojené štáty . Zároveň získal (staro) nové územia vo východnej Európe, obzvlášť v  Pobaltí , a počet zväzových republík stúpol na 16 (od roku 1956 sa ustálil na 15).

Sovietsky zväz sa spolu so satelitnými krajinami východného bloku podieľal na studenej vojne , dlhom ideologickom a politickom boji so Spojenými štátmi a ich spojencami, v ktorom nakoniec neuspel kvôli ekonomickým problémom, a tiež zahraničným a domácim nepokojom. Na konci 80. rokov sa posledný sovietsky vodca Michail Gorbačov pokúsil reformovať štát politikou perestrojky a glasnosti , avšak Sovietsky zväz sa zrútil a bol rozpustený . Práva a povinnosti Sovietskeho zväzu prevzala Ruská federácia.