Indikátor ekonomického sentimentu v decembri

Dôvera v ekonomiku SR po šiestich mesiacoch stúpla, jej úroveň napriek tomu patrila k najnižším v tomto roku

Ekonomická nálada na Slovensku sa v decembri medzimesačne zvýšila o 1,2 bodu. Napriek tomu hodnota sezónne upraveného indikátora ekonomického sentimentu (IES), na úrovni 88,8 bodu, patrila k najnižším v tomto roku. Nárast dôvery oproti minulému mesiacu sa prejavil v službách, obchode a v stavebníctve. Naopak, prehĺbil sa pesimizmus v priemysle a po miernom zlepšení v minulom mesiaci, opäť klesla dôvera spotrebiteľov.

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku bol vývoj indikátora menej pozitívny, hodnota IES v decembri medziročne klesla o 6 bodov. Za dlhodobým priemerom zaostáva o 13,7 bodu.

Hodnota  IES predstavuje vážený aritmetický priemer piatich čiastkových indikátorov dôvery, najväčší vplyv má indikátor dôvery v priemysle (40 %), nasleduje indikátor dôvery v službách (30 %), v stavebníctve (5 %), v obchode (5 %) a spotrebiteľský indikátor dôvery (20 %). Prieskum je koordinovaný Európskou komisiou a vo všetkých členských štátoch EÚ má rovnakú metodiku. Detaily k piatim čiastkovým indikátorom dôvery sú uvedené v osobitnej informatívnej správe.

Poznámka: Hodnoty indikátorov dôvery sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede všetkých respondentov sú maximálne pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú maximálne optimistické). Údaje sú sezónne upravené.