Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Nová väčšina, Zmena zdola a Kresťanská únia ešte nepresadili odmenu oznamovateľovi 50 % z úplatku

BRATISLAVA – Súčasná najväčšia koaličná strana nepresadila vyššiu odmenu tomu, čo oznámi korupciu.  Vo volebnej kampani sľúbila 50%. 

Najviac hlasov v posledných parlamentných voľbách získala Politická strana Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Nová väčšina, Zmena zdola a Kresťanská únia.

Sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú! To platí aj pre politické zoskupenie Igora Matoviča.

To, že príslovie platí, vyplýva z porovnania  Zákona č. 54/2019 Z. z. Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a informácií s informáciami z volebného časopisu Obyčajné noviny s podtitulom Skutok sa stal a s heslom Nezradíme Vás. Zvýšenie odmeny sa nepresadilo z novele zákona.

Politické zoskupenie štyroch politických strán Politická strana Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Nová väčšina, Zmena zdola a Kresťanská únia vo volebnom časopise sa venovalo jedenástim cieľom.

Ciele mali formu ankety. Výsledky ankety medzi potenciálnymi voličmi sú zverejnené na nasledovnej adrese: https://rozhodni.obycajniludia.sk/. Prvá otázka sa týkal hmotnej zodpovednosti politikov. Finančné noviny o nej informovali včera.  V druhom bode politici zverejnili svoje prianie vo forme otázky: Súhlasíte s tým, aby ľudia, ktorí usvedčia toho kto dáva alebo kto berie úplatok, získali odmenu 50% z predmetnej sumy? Na otázku odpovedalo 64 715 občanov. Za bolo 75 %. Proti bolo 25 %.

A čo odmena oznamovateľa korupcie dnes? Chránený oznamovateľ má právo podať žiadosť o poskytnutie odmeny za kvalifikované oznámenie, a to až do výšky 50-násobku minimálnej. Musí splniť niekoľko podmienok. Niekto musí byť uznaný za vinného a dostať trest, alebo bol schválený zmier, bolo podmienečne zastavené trestné stíhanie, alebo bol spáchaný administratívny delikt.

Zakladateľom hnutia Obyčajní ľudia je bývalý podnikateľ Igor Matovič (1973). Hnutie sa formovalo postupne z malej občianskej iniciatívy až po relevantnú parlamentnú stranu. Jej vznik sa datuje od roku 2010.

Zároveň začal organizovať referendum s názvom Po prstoch politikom , ktoré obsahovalo desať otázok namierených proti niektorým právomociam politikov, klientelizmu a korupcii. Práve boj s korupciou, klientelizmom, nepotizmom a takzvanou partokraciou sa stal nosnou myšlienkou hnutia. Od zberu podpisov k vypísaniu referenda neskôr upustili a z hry vypadla aj alternatíva, počítajúca so založením vlastnej strany Obyčajní ľudia.

Nepotizmus, je pojem pochádzajúci z latinského slova nepos = synovec. je rodinkárstvo  označuje systém obsadzovania funkcií, v ktorom sú preferovaní príbuzní, prípadne priatelia či iné – napríklad obchodne spriaznené osoby,  oproti ostatným, nezriedka lepšie kvalifikovaným kandidátom. Kritikou rodinkárstva sa zaoberali aj médiá v socialistickom zriadení.

Vráťme sa Igorovi Matovičovi. Pred parlamentnými voľbami 2010  jemu a ďalším členom hnutia prišla ponuka od Richarda Sulíka zo strany Sloboda a Solidarita (SaS), na obsadenie niekoľkých miest na kandidátke jeho strany. Sulík bol líder SaS, čo bola nová strana, ktorá hľadala tváre, ktoré by umiestnila na svoju kandidátku.

Pôvodný plán bol získanie 7 pozícií naprieč celou kandidátkou14. Neskôr sa objavuje druhá a konečná varianta, ktorá počíta so 4 kandidátmi a na posledných štyroch miestach. Už vtedy bola hlavnou myšlienkou hnutia, aby o personálnom obsadení parlamentu rozhodovali ľudia a nie stranícke centrály.
Obyčajnými ľuďmi sa preto stávajú okrem Matoviča, Erika Jurinová, Jozef Viskupič a Martin Fecko.

Dnes sú hlavnými myšlienkami najväčšej politickej strany zákaz prerušenia tehotenstva, uväznenie osôb podozrivých z trestných činov a naháňanie mafie, ktorú si vymysleli.