Zmenšili sa nové objednávky v priemysle

BRATISLAVA – Po zohľadnení sezónnych vplyvov nové objednávky v priemysle sa v auguste 2021 oproti júlu 2021 znížili o 4,8 %. Informuje tom Štatistický úrad SR. 

V auguste 2021 dosiahli nové objednávky v priemysle objem 3 942,7 mil. eur. V porovnaní s augustom 2020 sa znížili o 13,7 %.

Priemysel je odvetvie materiálnej výroby zahrňujúce získavanie nerastných, rastlinných a živočíšnych surovín a ich spracovanie, ako aj opravy výrobkov z nich vyrobených a výrobu a rozvod energie každého druhu.