Martin Hrozány: opatrenia poškodzujú majiteľov

VYSOKÉ TATRY  –  Opatrenia Vlády Slovenskej republiky spôsobujú straty slovenkým hoteliérom.

Ako povedal pre Finanačné noviny manažér jednho z penziónov vo Vysokých Tatrách Martin Hrozány, opatrenia vlády spôsobili chaos vo vzťahu k domácim a aj zahraničným klientom, Dôsledkom nejasnosti podmienok prevádzky zariadení je to, že väčšina zahranićných klientov stornovalo svoje objednávky.. To znamená straty pre domáce podniky. Rozhodnutia vlády sa dajú považovať za nekompetené. lebo nezhľadňujú reálne fungovanie firiem.

Ako poznamenáva Martin Hrozány, podmienkou toho, aby mohlo fungovať odvetie cestovného ruchu je to, aby existovala jasná stratégia podpory dnaého odvetvia vládou.

Cestovný ruch je odvetvie ktoré zahŕňa súbor činností zameraných na cestovanie a následný pobyt, ktorý je uskutočňovaný spravidla vo voľnom čase, ako aj na s nimi spojené služby, najmä ubytovanie a stravovanie. Cestovný ruch je jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví a tvorí významnú časť hospodárstva, najmä v niektorých krajinách. Podľa Svetovej organizácie cestovného ruchu UN World Tourism Organization medzinárodný cestovný ruch tvorí asi 25 až 30 % všetkých svetových služieb a zamestnáva viac než 100 miliónov.

“Aj my pozorne a s rozhorčením sledujeme situáciu, ktorá je okolo podmienok vstupu zahraničných návštevníkov na Slovensko. Spolu s OOCR Región Vysoké Tatry a Liptov sme sa rozhodli dať dokopy nejaké podklady od Vás. Vzhľadom na meniace sa podmienky vstupu do krajiny evidujeme stornovanie pobytov a značný chaos v reálne platiacich podmienkach na vstup dovolenkárov zo zahraničia, odpovedal Martin Hrozány. Podnikateľ martin Hrozány prevádzkuje penzión VilaGrand. www.vilagrand.sk.