EU SILC 2020: Čo si Slováci vôbec nemohli dovoliť

BRATISLAVA – Na Slovensku pociťovalo v roku 2020 materiálnu depriváciu 12,6 % obyvateľov, čo predstavovalo 677-tisíc osôb. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Ich počet a podiel sa za posledných desať rokov výrazne znížil. Ide o ľudí, ktorí uviedli tri či viac z deviatich nedostatkov týkajúcich sa financovania vybraných tovarov a služieb nevyhnutných pre bežný život. Viac ako tretina Slovákov si nemohla dovoliť zaplatiť týždňovú dovolenku a pätina nemala finančnú rezervu na zaplatenie neočakávaných výdavkov. Materiálne problémy mali najmä neúplné rodiny a osamelí dôchodcovia.

Takmer 35 % obyvateľov Slovenska si v roku 2020 nemohlo dovoliť zaplatiť raz ročne týždňovú dovolenku mimo domu. Tento nedostatok pociťovalo takmer 1,9 milióna obyvateľov SR. Druhým najčastejším problémom Slovákov bola neschopnosť čeliť neočakávaným finančným výdavkom vo výške zhruba 370 eur a zaplatiť ich z vlastných zdrojov, čo uviedlo 1,4 milióna osôb (26 % populácie). Na treťom mieste bola neschopnosť zabezpečiť si mäsité jedlo každý druhý deň, čo si nemohlo dovoliť takmer 12 % slovenskej populácie.

Vyplýva to z európskeho zisťovania EU SILC 2020, ktorého výsledky aktuálne zverejňuje Štatistický úrad SR (ŠÚ SR). Predmetom zisťovania je každoročne celkovo 9 nedostatkov (položiek materiálnej deprivácie), ktoré ponúkajú obraz o počtoch či podiele osôb čeliacich vynútenému nedostatku aspoň v 3 z celkovo 9 položiek finančnej záťaže a vlastníctva predmetov dlhodobej spotreby.

Pri všetkých zisťovaných nedostatkoch (položkách) sa situácia medziročne (v porovnaní s rokom 2019) zlepšila. Okrem jednej položky sa zlepšila aj v dlhodobom horizonte. „V roku 2020 sa pravidelné zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností uskutočnilo medzi prvou a druhou vlnou pandémie koronavírusu a ešte neodráža jej možné negatívne dôsledky. Vplyvy pandémie na životnú úroveň budeme vidieť z tohtoročného zisťovania EU SILC,“  konštatoval Róbert Vlačuha, riaditeľ odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva ŠÚ SR.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.