SOPK opäť vyhlásila súťaž Veľkú súťaž SOPK

BRATISLAVA – Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) vyhlásila 19. ročník súťaže Veľká cena SOPK.

Informuje o tom SOPK na svojej stránke, kde sú stanovy ceny a prihláška. Tá sa dá podať do konca februára 2021.

SOPK od roku 2002 vyhlasuje súťaž – Veľká cena SOPK – zameranú na dodržiavanie etických princípov v podnikaní s cieľom rozšíriť okruh tých podnikateľov na Slovensku, ktorí budú dôveryhodným subjektom pre svojich obchodných partnerov, svojich spotrebiteľov a zákazníkov, pre svojich zamestnancov, pre príslušné orgány štátnej správy a širokú verejnosť, ale napokon aj vzorom pre svojich konkurentov.

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) má eminentný záujem, aby podnikateľská etika uplatňovaná v širokom okruhu podnikateľských subjektov na Slovensku vytvárala podmienky a umožňovala prienik morálky a spoločenskej zodpovednosti do ekonomických, ako aj do užších obchodných vzťahov, a tým ovplyvňovala  efektívnosť podnikania a prispievala tak aj k pozitívnemu vývoju slovenskej ekonomiky ako celku.