Daniel Klein: Odkaz Adama Smitha pre súčasnosť

BRATISLAVA – Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika pripravil prednášku k 300 výročiu narodenia zakladateľa klasickej politickej ekonómie Adama Smitha.

Miesto: Bratislava, Park Inn Raddison Danube, sála Bratislava (lokalizácia podľa mapy)

Čas: pondelok 5. jún 2023 od 17.30 /následná čaša vína od 19:30 do 20:00

O prednášajúcom: Daniel Klein je profesor ekonómie v Mercatus Center na George Mason University, kde zastáva pozíciu JIN a spolu s Erikom Matsonom vedú program o Adamovi Smithovi. Spolupracuje tiež na výskume inštitútu Ratio v Štokholme. Titul PhD. z ekonómie získal na New York University.

Klein napísal veľa textov o myšlienkach Adama Smitha. Príkladom je jeho posledná kniha Smithian Morals (Smithovská etika, CL Press, 2023). Je tiež šéfredaktor odborného časopisu Econ Journal Watch a autor knihy Knowledge and Coordination: A Liberal Interpretation (Znalosti a koordinácia: Liberálny výklad, Oxford, 2012).

Klein a Matson vedú CL Press a redigujú mesačník o diele Adama Smitha Just Sentiments. Pri príležitosti výročia 300-tého narodenia Adama Smitha spravujú s Dominicom Pinom mesačne vychádzajúci seriál o Adamovi Smithovi na platforme National Review.

Ďalšia Kleinova kniha, Central Notions of Smithian Liberalism (Hlavné pojmy smithovského liberalizmu), ktorá má sa očakáva tento rok, robí zo Smitha ústrednú postavu „konzervatívneho liberalizmu“. Ten je podľa neho najlepšou formou klasického liberalizmu.