V dokumentoch SNS nie je o ekonomike vôbec nič, len slovné spojenie “nezavinená chudoba”

BRATISLAVA – Politická strana Slovenská národná strana (SNS) nemá žiaden programový dokument venovaný ekonomika, alebo hospodárstvu.

Len v jednom dokumente sa hovorí, že SNS chce bojovať s nezavinenou chudobou. Politická strana nedefinuje aký je rozdiel medzi “zavinenou”, alebo “nezavinenou” chudobou.  A už vôbec nehovorí, aké nástroje použije na “revolučný boj” s tým, či iným druhom chudoby.

Chudoba označuje sociálne postavenie osoby, ktoré sa vyznačuje materiálnym nedostatkom.

V súčasnosti sa vďaka medializácii pojem chudoba spája najmä so životnými podmienkami ľudí v rozvojových krajinách a používa sa na označenie stavu, ktorý ľuďom neposkytuje základné podmienky na dôstojný život a uspokojenie najzákladnejších ľudských potrieb. Spája sa s vážnym materiálnym nedostatkom, nedostatkom potravín, nezávadnej pitnej vody, oblečenia, zlým bývaním, nedostatočným alebo žiadnym prístupom k základnej zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu atď. Dôsledkom chudoby býva chronický hlad, podvýživa, nedostatok imunity alebo vzdelania, náchylnosť na choroby, depresie,vysoká dojčenská úmrtnosť alebo nízka priemerná dĺžka života. Je to stav, v ktorom sú životné podmienky človeka v rozpore so základnými ľudskými právami.

Politickú stranu SNS vedie Andrej Danko. Ten koktá a nevie gramatiku. V slovenskom jazyku nevie skloňovať a ani používať pády.