Kyselica sa stal čerstvým bakalárom v odbore právo

BRATISLAVA – Poslanec Lukáš Kyselica je bakalárom v odbore právo. V svojej bakalárskej práci sa venoval problematike ekonomických trestných činov. Vyplýva to zo záznamu v Centrálnom registri záverečných a kvalifikačných prác. Prácu obhájil v letnom semestri tohto roku. 

Lukáš Kyselica pôsobil v polícii. Bol vyšetrovateľom, ktorý sa zaoberal prepisom záznamov z odpočúvania Slovenskej informačnej služby pod slangovým názvom Gorila. Najprv bol členom vyšetrovacieho tímu, potom jeho vedúcicm. Jeho tím po ôsmich rokoch neprišiel k žiadnym záverom. Po ukončení pôsobenia pracoval vo vojenskej rozviedke. Zákon, ktorý upravuje činnosť spravodajských služieb hovorí tom, že špióni sa nemôžu angažovať v politike. Lukáč Kyselica kandidoval vo voľbách do parlamentu za politickú stranu Oľano. Po voľbách sa stal štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Z funkcie odstúpil.

Názov práce Lukáša Kyselicu je “Problematika vyšetrovania ekonomických trestných činov.” Má 42 strán. Autor o svojej práci napísal, že zmena spoločenských ekonomických pomerov, v období po roku 1989, sa nevyhnutne kauzálne premietla aj do zmeny vo formách (spôsoboch) páchania ekonomickej trestnej činnosti. Zákonodarca preto musel na túto zmenu reflektovať vo viacerých smeroch. Predovšetkým musel do štruktúry osobitej časti Trestného zákona, normatívne ukotviť nové skutkové podstaty trestných činov, ktoré by vytvorili materiálny rámec pre postihovanie týchto nových foriem páchania trestnej činnosti. Na tieto zmeny v oblasti hmotného práva, museli chronologicky a vecne nadviazať aj zmeny v oblasti trestného práva procesného, ktoré kodifikovalo nové procesné (zaisťovacie) inštitúty, ktoré umožňovali zabezpečiť nevyhnutné podklady na odhaľovanie a objasňovanie tohto druhu trestnej činnosti.

Záverom diplomovej práce je tvrdenie, že kvôli odhaľovaniu ekonomickej trestnej činnosti, je potrebné vytvoriť špeciálnu metodiku.

Poznámka pre zberateľov kuriozít. Bývalý politik, dnes publicista Miroslav Beblavý neskúmal či ide o plagiát, alebo nie.