Tlačové konferencie majú vzor v Politbyre ÚV KSSZ

BRATISLAVA – Súčasné tlačové konferencie slovenských politických strán majú vzor v Komunistickej strane Sovietskeho zväzu.

V čom? Vo vizuálnej podstate.

Pozrime sa na to čo bolo Politbyro.

Politické byro Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu, presnejšie Politbyro Ústredného výboru KSSZ; v rokoch 1952 až 1966 to bolo Predsedníctvo Ústredného výboru KSSZ,  bolo riadiacim orgánom Komunistickej strany Sovietskeho zväzu v období medzi plenárnymi zasadnutiami jej Ústredného výboru.

Keď rokovalo, tak sa chcelo prezentovať. Vydávalo tlačovú správu. Aby bolo čitateľom denníkov Izvestia a Pravda jasné, že Politbyro rokovalo, nestačila tlačová správa.

Preto si všetci členovia nastúpili a robila sa fotografia. Tradičná sovietska technológia nestačila na to, aby sa všetci vopchali do fotografie.

Komunistická strana Sovietskeho zväzu bola nútená osloviť americký imperialistický podnik Polaroid.

Polaroid bola americká spoločnosť, ktorá je známa najmä vďaka svojim instantným filmom a fotoaparátom.  Vedela ako niekoľko sekúnd po fotografovaní používateľ fotoaparátu dostane do ruky fotografiu. 

Americká imperialistická firma vyrobila aj konský fotoaparát, do ktorého fotografie vošli všetci členovia Politbyra.

Cvak a hotovo. Všetci členovia Politbyra si vstali a boli okamžite na fotografii. A šup s ňou do tlačiarne denníkov Izvestia a Pravda.

Na togografii boli všetci. Aj dnes členovia politických výborov slovenských politických strán stoja pred kamerami. Mnohí z nich, ani len slovka neprehovoria, ale sú v zábere. Ako za čias Komunistickej strany Sovietskeho zväzu.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.