Vyučovanie rozšírené o technológie a matematika

Bratislavský inštitút liberálnych štúdií a Bratislavský inštitút humanizmu pripravil prednášku profesora Alexeja Semionova.

Je vedúcim Katedry matematickej logiky Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova a šéfredaktora časopisu Doklady matematiky profesora .

Prednáška bude budúcu stredu 31. mája 2023 o 17.00 h v priestoroch BISLA na Grosslingovej 53v Bratislave.

Ľudstvo sa formovalo v sérii globálnych informačných revolúcií: Vedomie, reč, písmo a umelá inteligencia (posledných sto rokov). Každá revolúcia viedla k zásadnému rozšíreniu ľudskej osobnosti. Novú situáciu spôsobilo používanie textov generovaných počítačom s využitím značnej časti informácií, ktoré ľudstvo predtým nahromadilo.
Aká bola úloha matematiky počas týchto revolúcií?

Alexej Semionov bude hovoriť na témy: schopnosť riešiť problémy, ktoré nie sú známe-ako-riešiť, schopnosť logicky uvažovať, rozlišovať spoľahlivé úvahy od pochybných zvládnutie základných pojmov matematiky v ich aplikáciách na realitu, všeobecná predstava o fungovaní matematiky a digitálnych technológií