Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova v QS World University Rankings® 2022 na 78. mieste

MOSKVA / LONDÝN / ŠANGHAJ – Dňa 8. júna 2021 bol zverejnený QS World University Rankings 2022.  Moskovská štátna univerzita Lomonosova (MŠU) sa umiestnila na 78. mieste 

Tým sa  stala sa najlepšou ruskou univerzitou a jediným zástupcom Ruska v TOP 100.

Tento rok zahŕňa inštitucionálny rebríček QS 1 300 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z 97 krajín. Na účasť v rebríčku bolo zároveň prijatých viac ako 6 400 univerzít. Pri analýze ich pozícií boli vypočítané výsledky prieskumov medzi viac ako 130-tisíc zástupcami akademickej obce a 75-tisíc zástupcami zamestnávateľov. Metodológia výskumu zahŕňa šesť hlavných ukazovateľov pre zostavenie rebríčka: akademickú reputáciu, reputáciu zamestnávateľov, pomer profesor – študent, počet citácií na učiteľa a zamestnanca, podiel zahraničných učiteľov a zamestnancov a podiel zahraničných študentov.

V roku 2021 MŠU vstúpila do Top 100 univerzít na svete v štyroch z piatich tematických oblastí:

 • 21. miesto v odbore „Prírodné vedy“;
 • 53. miesto v tematickej oblasti „Umenie a humanitné vedy“;
 • 55. miesto v študijnom odbore „Sociálne vedy a manažment“;
 • V študijnom odbore „Inžinierstvo a technika“ obsadil 67. miesto.

Okrem toho sa Moskovská štátna univerzita dostala do Top 50 v určitých predmetoch a oblastiach:

 • 24. pozícia- “Lingvistika”;
 • 29. pozícia – “Fyzika a astronómia”;
 • 32. pozícia – „Obchod s ropou a plynom“;
 • 34. pozícia- “Matematika”;
 • 36. pozícia- “Moderné jazyky”;
 • 41. pozícia- “Filozofia”.
 • V QS Graduate Employability Ranking 2022 sa MSU radí medzi 100 najlepších univerzít na svete z hľadiska dvoch najdôležitejších ukazovateľov hodnotenia:
  • 23. miesto medzi poprednými svetovými univerzitami podľa kritéria „Úspešnosť absolventov“,
  • 68. miesto podľa kritéria „Reputácia medzi zamestnávateľmi“.

Okrem toho v rebríčku obsadila 97. miesto v medzinárodnom rebríčku 500 najlepších univerzít sveta ” ARWU World University Rankings 2021 ”

Medzinárodná agentúra Times Higher Education zverejnila 27. októbra 2021 nový svetový rebríček reputácie. Moskovská štátna univerzita Lomonosova vstúpila medzi 40 najlepších univerzít na svete a obsadila 38. priečku rebríčka.

Rating je zostavený na základe 13 ukazovateľov, združených do 5 skupín: školiace a vzdelávacie prostredie, vedecká práca, citovanosť vedeckých publikácií, medzinárodná mobilita študentov a zamestnancov.

Slovenské vysoké školy sa v týchto rebríčkoch neumiestili.

Historická budova MŠÚ, dnes je v nej fakulta žurnalistiky.

Titulná fotografia: Alexander Šmagin, Unspalsh. Ilustračné fotografie www.pexels.com

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.