Mikloš: politická a technická stránka zmien

MINSK / BRATISLAVA – Ivan Mikloš v rozhovore pre CASE Belarus povedal, že reformy sú skôr politickou a technickou výzvou. Tvrdí, že bieloruský ekonomický model je nestabilný. 

Na otázku ako sa politické problémy sa môžu zmeniť na politické. Podľa Ivana Mikloša prvou úlohou vlády je vytvoriť konkurencieschopné ekonomické prostredie. Druhou úlohou sú zahraničné a domáce investície. Treťou úlohou je podchytenie talentov.

Podľa Ivana Mikloša v Bielorusku sú nevyhnutné ekonomické reformy. Súčasťou ekonomických reforiem je takzvaná transformačná recesia. Keď sa mení v krajine moc, ľudia očakávajú zlepšenie životných podmienok.

Pre tých čo prídu k moci v Bielorusku bude najdôležitejšie urobiť reformy tak, aby mali politickú podporu. Nie je možné, aby v Bielorusku bol systém v ktorom bude ekonomická sloboda a nebude politická sloboda, mieni Ivan Mikloš.

Ivan Mikloš bol ministrom financií a podpredsedom vlády. Pôsobil ako ekonomický poradca. Je prezidentom think-tanku MESA 10.

CASE  – Centrum pre sociálny a ekonomický výskum je nezávislý neziskový výskumný ústav Vznikol vo Varšave v roku 1991. Dnes sa považuje za špičkový think tank v strednej a východnej Európe a je jedným z najuznávanejších think tankov na medzinárodnej úrovni.