SR: pokles v Globálnom indexe inovácií 2022

Ženeva – Slovenská republika v Globálnom indexe inovácií 2022 klesla za desať rokov o 6 miest.

V súčasnosti je v rebríčku, ktorý hodnotí 132 ekonomík na 46 mieste. Za Slovenskou republikou nasleduje Ruská federácia.

V roku 2012 mala Slovenská republike v skóre Globálneho indexu inovácií bola na 40 mieste celkového rebríčka.

Slovenskú republiku z hľadiska inovácií, v zátvorke uvádzame poradie v indexe, predbehli Estónsko (18),  Česká republika (30), Slovinsko (33, Maďarsko (34),  Bulharsko (35), Poľsko (38), Litovská republika (39), Lotyšská republika (41), Chorvátsko (42).

Globálny index inovácií zostavuje INSEAD.

INSEAD , skrátenie ” Institut E uropéen d’ Ad ministration des Affaires” alebo ‘Európsky inštitút pre obchodnú správu’) je nezisková obchodná škola , ktorá prevádzkuje školské areály v Európe ( Fontainebleau , Francúzsko ), Ázii ( Singapúr ), východ ( Abu Dhabi , Spojené arabské emiráty ) a Severná Amerika ( San Francisco , Spojené štáty americké ). Ako obchodná škola len pre absolventov ponúka INSEAD denné štúdium Master of Business Administration , anExecutive MBA (EMBA), Master of Finance , PhD v manažmente , Master in Management ,  Postgraduálne tituly Business Foundations a rôzne programy vzdelávania vedúcich pracovníkov.

Publikuje ho WIPO – World Intellectual Property Organization.

Slovenská republika klesla aj v Európskom skóre inovácií, ktorý bol zverejnený v septembri 2022. Vydanie European Innovation Scoreboard (EIS) z roku 2022 ukazuje, že inovačná výkonnosť e sa od roku 2015 zvýšila pre EÚ ako celok (približne o 10 %) a takmer všetky členské štáty. Výkonnosť sa najviac zvýšila na Cypre, v Estónsku a Grécku. V prípade dvoch nových inovátorov, Chorvátska a Poľska, rástla inovačná výkonnosť rýchlejšie ako priemer EÚ. Slovenská inovačná výkonnosť klesla z pásma priemerných inovátorov do novovznikajúcich inovátorov.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.