ABECEDA FINANCIÍ – finančná bublina

Bublina je ekonomický cyklus, ktorý sa vyznačuje rýchlou eskaláciou trhovej hodnoty, najmä ceny aktív. Po tejto rýchlej inflácii nasleduje rýchly pokles hodnoty alebo kontrakcia, ktorá sa niekedy označuje ako „krach“ alebo „prasknutie bubliny“.

Bublinu zvyčajne vytvára prudký nárast cien aktív, ktorý je poháňaný bujarým správaním trhu. Počas bubliny sa aktíva zvyčajne obchodujú za cenu alebo v rámci cenového rozpätia, ktoré výrazne prevyšuje vnútornú hodnotu aktíva (cena nie je v súlade so základmi aktíva).

Ekonómovia spochybňujú príčinu bublín; niektorí ekonómovia dokonca nesúhlasia s tým, že bubliny vôbec vznikajú (na základe toho, že ceny aktív sa často odchyľujú od ich vnútornej hodnoty). Bubliny sa však zvyčajne identifikujú a študujú až spätne, keď dôjde k masívnemu poklesu cien.

Finančná  bublina nastane kedykoľvek, keď cena tovaru stúpne vysoko nad reálnu hodnotu položky. Bubliny sa zvyčajne pripisujú zmene správania investorov, hoci sa diskutuje o tom, čo túto zmenu správania spôsobuje. Bubliny na akciových trhoch a ekonomikách spôsobujú presun zdrojov do oblastí s rýchlym rastom. Na konci bubliny sa zdroje opäť presúvajú, čo spôsobuje defláciu cien.