Slovenská obchodná a priemyselná komora: prognóza vývoja ekonomiky nie je ružová

BRATISLAVA –  Predpokladom vývoja slovenskej ekonomiky je pominutie negatívnych efektov spojených s koronavírusom. Konštatuje to publikácia Základné makroekonomické rámce vývoja Slovenskej ekonomiky v roku 2021.

Autormi publikácie sú Pavol Ochotnický a Miloš Hofreiter. Vydala ju Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK).

“Som si plne vedomý toho, že náš vnútorný ekonomický vývoj bude v mnohom závisieť od vývoja globálnej ekonomiky, osobitne od vývoja vnútorného trhu Európskej únie. V žiadnom prípade nemôžeme zabudnúť na vlastnú zodpovednosť, na zodpovednosť tých, ktorí riadia túto krajinu a ktorých povinnosťou je vytvárať atmosféru dôvery v právny systém a nezneužívanie moci. Firmy na Slovensku sú v pozícii previesť túto ekonomiku cestou nevyhnutnej zmeny, majú na to manažérsky aj logistický potenciál, avšak bez podpory a pochopenia vlády to bude veľmi komplikované, “napísal v úvode publikácie predseda SOPK Peter Mihók.

Autori publikácie píšu, že “očakávame, že slovenská ekonomika sa vráti na úroveň výkonnosti spred pandémie najskôr v roku 2022. V prípade realizácie základného scenára by k oživeniu ekonomiky v roku 2021 mali prispieť všetky „trhové“ dopytové zložky – spotreba, investície aj čistý export. Spotreba verejnej správy bude v najbližších rokoch prinajlepšom stagnovať. Je pravdepodobné, že negatívne dopady „koronakrízy“ sa zatiaľ na trhu práce v plnej miere neprejavili,” píšu Pavol Ochotnický a Miloš Hofreiter.

Autori poznamenávajú, že preto sa dá očakávať ďalší pokles celkovej zamestnanosti / rast miery nezamestnanosti, aj keď pomalším tempom ako v roku 2020. Po stabilizácii pandemickej situácie sa dá očakávať opätovné zrýchlenie rastu nominálnych miezd.

SOPK sa systematicky venuje spracovaniu ekonomických prognóz od polovice deväťdesiatych rokov. Prvými autormi tejto pravidelnej publikácie boli ekonómovia Prognostického ústavu SAV Pavol Karász a Juraj Renčko.