Predstavujeme MedConnect, sociálnu sieť pre lekárov

BRATISLAVA –  MedConnect je profesná medicínska sieť, ktorá umožňuje komunikáciu medzi lekármi, odbornými lekárskymi organizáciami a ostatnými zložkami podieľajúcimi sa na zdravotnej starostlivosti. Finančné noviny o sieti informovali autori projektu.

Na rozdiel od otvorených univerzálnych sociálnych sietí a voľne dostupných komunikačných nástrojov ponúka Medconnect zabezpečenú komunikáciu, publikovanie a zdieľanie odborných článkov a informácií výhradne v rámci odbornej verejnosti a vytvorených skupín, konverzáciu formou chatu alebo videohovoru, organizáciu virtuálnych stretnutí, konzílií, informácie o vzdelávacích podujatiach organizovaných na Slovensku. Pri registrácii overujeme číslo lekára pridelené Slovenskou lekárskou komorou.

Medconnect ponúka obsah prispôsobený podľa profilu účastníka, čím pomáha účastníkovi vyhľadávať články a podujatia prispôsobené jeho špecializácii a odbornosti. Umožňuje účastníkom organizovať, publikovať, zdieľať, komentovať a čítať aktuálne informácie, ktoré sú pre nich relevantné. Medconnect robí možným organizovať virtuálne stretnutia a publikovať v rámci uzavretých skupín používateľov. Skupiny môžu byť založené ako odborné organizácie, organizačné zložky poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pracovné tímy odborníkov, konzíliá, čím viete kontakty začleniť do tímov podobne ako to využívate v reálnom živote.

Ako člen profesnej siete Medconnect sa stávate spolutvorcom jeho obsahu. Systém Medconnect neustále rozvíjame podľa analýz požiadaviek z jeho používania, aby technické riešenie bolo pre čo najpohodlnejšie a bolo reálnym prínosom. V čase, keď osobné možnosti komunikácie, stretávania a výmeny poznatkov sú obmedzené, je možnosť komunikovať v bezpečnom prostredí a mať všetky informácie na jednom mieste prínosom.

Orientácia v Medconnecte je jednoduchá a intuitívna. Po zaregistrovaní a vyplnení profilových údajov zasielame lekárom jednoduché inštruktážne videá, ktoré pomôžu rýchlo sa zorientovať v efektívnom využívaní Medconnectu.

Pozri viac na adrese: https://medconnect.sk/