Federálne výskumné centrum pre výskum a vývoj imunobiologických preparátov M.P. Čumakova RAV

MOSKVA – Federálne výskumné centrum pre výskum a vývoj imunobiologických prípravkov M.P. Čumakova Ruskej akadémie vied vzniklo v roku 1955. 

Je to výskumný a výrobný komplex, ktorý vyrába farmaceutické výrobky pre prevenciu, diagnostiku a liečbu vírusových chorôb. Spoločnosť zahŕňa 43 štruktúrnych divízií vybavených v súlade s medzinárodným štandardom GMP s celkovým počtom zamestnancov viac ako 500 ľudí.

Čo je to GMP? Je to správna výrobná prax, GMP (anglicky good manufacturing practice) – pravidlá, ktoré stanovujú požiadavky na organizáciu výroby a kontrolu kvality liekov na lekárske a veterinárne použitie.

Podnik bol založili  roku 1957 na základe Čumakovského ústavu proti poliomyelitíde a vírusovej encefalitíde Ruskej akadémie lekárskych vied, ktorý vznikol v roku 1955. Jeho cieľom bolo vyvinúť technológiu na výrobu vakcíny proti poliomyelitíde (detskej obrne) a poskytnúť tento liek na hromadné očkovanie obyvateľstva. ZSSR a ďalších krajín. Zakladateľ a prvý riaditeľ podniku bol sovietsky virológ Michail Petrovič Čumakov (1909-1993).

 

Podieľal sa spolu s L.A. Zilberom a ďalšími na štúdiu etiológie encefalitídy jar-leto a objavení vírusu kliešťovej encefalitídy, ktorý ju spôsobuje. Zorganizoval masovú výrobu, uskutočnil klinické testy a predstavil vakcínu proti obrne vyvinutú americkým vedcom Albertom Sabinom.

Podnik je jediným ruským výrobcom živých vakcín proti obrne a jediným ruským dodávateľom pre WHO a UNICEF.

Produkty spoločnosti sú distribuované na prevenciu poliomyelitídy v Európe, Afrike a juhovýchodnej Ázii. Vakcíny vyrobené v zariadení boli použité v programe eradikácie obrny v USA. V roku 2014 spoločnosť dodala do krajín Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) viac ako 1,3 milióna dávok vakcíny proti obrne. Z toho 20 tisíc dávok bolo dodaných do Uzbekistanu, 25 tisíc do Azerbajdžanu, 384 tisíc do Bieloruska a viac ako 434 tisíc do Kazachstanu.

Od roku 2005 je centrum oficiálnym ruským dodávateľom vakcín proti žltej zimnici. Vakcína vyrobená v zariadení tiež získala súhlas OSN. Na vývoz prostredníctvom UNICEF do 11 krajín Afriky a Ázie bolo v roku 2013 dodaných 8 116 900 dávok a v roku 2014 – viac ako 14 miliónov dávok vakcíny. Centrum má v  súčasnosti 40% podiel na trhu svetových dodávok vakcín proti žltej zimnici.

Podľa údajov z roku 2012 je lídrom medzi ruskými farmaceutickými spoločnosťami v komerčnom sektore výroby vakcín s podielom na trhu viac ako 10%. Lieky spoločnosti tvoria až 80% ruského trhu v ich segmentoch. V roku 2014 predstavoval objem dodávok perorálnej vakcíny proti detskej obrne pre vlastnú potrebu v Rusku viac ako 11,3 milióna dávok.

Podnik spolu s Inštitútom poliomyelitídy a vírusovej encefalitídy vyvíja prvú inaktivovanú vakcínu (IPV) v Rusku. Podľa nariadenia vlády Ruskej federácie je inaktivovaná vakcína proti poliomyelitíde strategicky dôležitý liek, ktorého výroba by sa mala nachádzať v Rusku. Vo februári 2015 spoločnosť vyvinula prvé vzorky vakcín. Začiatok používania domácej IPV na očkovanie obyvateľstva bol v roku roku 2017.

V rámci programu náhrady dovozu spoločnosť vyrába v Rusku prvú vakcínu na prevenciu kliešťovej encefalitídy „Tick-E-Vac“, ktorá je určená pre deti od 1 do 16 rokov a chráni pred všetkými v súčasnosti známymi podtypmi vírusov.

Centrum vyvinula vakcínu proti COVID-19 CoviVac, ktorá bola vo februári 2021 štátne zaregistrovaná. Vakcína je založená na inaktivovanom („zabitom“) víruse SARS-CoV-2.