Filozof Pierre Teilhard de Chardnin o potrebe mieru

PARÍŽ – Pred 70 rokmi vyšla kniha jezuitského filozofa Pierra Teilharda de Chardina “Miesto človeka v prírode”. Finančné noviny vybrali úryvok z tejto knihy z prekladu do českého jazyka, ktorý vydalo nakladateľstvo Svoboda v roku 1967.

“Nejsem politik, tím méně prorok. A jako každý s úzkostí  při této mírové konferenci pozoruji vzrušující obraz dvou polovin lidstva, jak se poušťejí – ačkoli jsou na různých rovinách – do vášnivé diskuse o detailních otázkách, aniž se však dosud v jádře setkaly. Jak to všecho skončí. Nevím.

Jsem však, možno, možno-li to tak nazvat, “geobiolog”. Častokrát a po dlouhou dobu jsem se skláněl nad tváří “matky Země.” A z tohto důvodu cítím a vím, že není nic pro bodoucnost světa tak nebezpečné a konec konců ani nic méně vyplývající z přírody samé než falešná rezignace a falešný realismus, jež v této chvíli vedou takové množství lidí k tomu, aby s pokleslou hlavou a rameny předpovídali (a tím i vyvolávali) novou pohromou nazítří. Tento strach z osudné války, strach, ktorý nevidí proti válce jedného léku než další zvyšovaní strach z ní, otravuje ovzduší kolem nás víc než všechny zbytky nenávisti mezi národy. Proto si tedy s pokorou a úctou přivlastňuji božský výrok: “Proč se tak bojíte, malověrní? Což nevidíte, že mír, onen mír, v němž se již ani neodvažujete doufat (pokud se rovnou nevysmíváte jako mýtu) je uskutečnitelný – ba jistý – pokud jen porozumíte co slovo ´mír´ skutečně znamená a co od vás očekává? Vstupte na okamžik nad prach a dým co zahalují obzor a zamyslete se chvíli se mnou nad chodem světa.”