Institut H21: J. S. Mill “O Svobodě myšlení a slova”

PRAHA – Pražské vydavateľstvo Institute H 21 vydalo v tomto roku brožúru, ktorú by si mal prečítať každý politik, ale aj bežný obyvateľ, ktorý uvažuje. Autorom je John Stuart Mill.

Pražské vydavateľstvo vydalo jeho esej o Slobode slova a myslenia. John Stuart Mill (1806 – 1873) bol britský  filozof,  logik  a ekonóm, morálny a politický teoretik. Prehodnotil a doplnil významným, hlbokým a dobre premysleným spôsobom systém názorov, ktoré sa považujú za výraz úsilia o obranu empirizmu  a liberálnych politických náhľadov na spoločnosť a kultúru, čo z neho učinilo najvýznamnejšieho anglického filozofa 19. storočia.  Jeho myšlienky uvádzame v českom jazyku, aby sme ani náhodou nedeformovali zmysel jeho slov. Finančné noviny vybrali pre čitateľov krátky úryvok z úvodu eseje.

Doufejme, že už skončila doba, kdy bylo třeba hájit svobodu tisku jako jednu z nejlepších záruk proti diktatuře nebo korupci. Je zbytečné znovu opakovat, že vláda která chce jednat v nejlpším záujmu občanú, nesmí ovlivňovat veřejné mínění. Toto stanovisko bylo tak často a tak úspěšně hájeno dřívějśími autormi, že se již nemusíme zdržovat.

Ačkoliv anglický zákoník je v tomto ohledu zastaralý, není pravděpodobné, že by ho někdo zneužil k potlačování politických diskuzí, snad kromě případů paniky, kdyby soudce a politiky vyděsila možnost povstání. Není ani se třeba bát, že by vláda v právním státě, ať už se zodpovídá lidu, nebo ne, pokušela omezovat svbodu slova, s výjomnkou případů, kdyby tak činila na popud veřejného odporu vůči určitému mínění. Předpokládejme tedy, že vláda jedná vždy v zájmu občanů a nezneužije svou moc, pokud si to podle ní nepřeje lid.

Já nesuhlasím s tím, aby lid měl takovou moc, ať už sám o sobě, nebo prostředníctvím vlády. I tato moc je nepřípustná a ani seblepší vláda by ji neměla využívat. Vytvářet nátlak se souhlasem veřejnosti je stejně špatné jako vytvářet ho bez něj.

Kdyby celé lidstvo mělo stejný názor a jen jediný člověk by nesouhlasil, neměla by většina sebemenší právo jednotlivce umlčet, stejně jako onen jednotlivec by neměl právo umlčet většinu i kdyby k tomu měl moc.

A na záver vyberáme výrok Johna Stuarta Milla z dopisu Alexandrovi Bainovi.

Ide, že bychom měli mít intelektuální aristokracii osvícených a nechali zbytek světa v temnotě, se neslučuje s jedinou mou snahou – účinek, který bych rád, aby má kniha měla, je přesně opačný: učinit, aby mnoho lidí mělo přistup k veškeré pravdě, a osvobodit tak jejich smysl.

Institut H21 podporuje podnikateľ Karel Janeček.