Plusy a mínusy v ekonomike Ukrajiny v roku 2018

Ekonomika Ukrajiny zažila v minulom roku mierne oživenie. Pripomeňme si aké sú tri najväčšie pozitíva a tri najväčšie negatíva vo vývoji ukrajinskej ekonomiky v minulom roku.

  1. Rast hrubého domáceho produktu je vyšší ako 3%. Pravdepodobne rast hrubého domáceho produktu (HDP) Ukrajiny bude viac ako 3%. Po prepade HDP v rokoch 2014 – 2015 a neveľkého rastu HDP v rokoch 2016 – 2017, rast HDP o viac ako 3% je skutočne úspech. Aké sú príčiny rastu? Hlavnou hybnou silou bol obchod. Ten zabezpečil rast HDP. Rástol preto, lebo st´pli reálny príjmy obyvateľstva a pozoroval sa rast prílivu finančných prostriedkov od Ukrajincov, ktorí pracovali v zahraničí. Čo sa týka rastu priemyslu, jeho rast bol menší ako 2 %. Je to bez ohľadu na to, že svetové ceny kovov stúpli.
  1. Príliv devízových prostriedkov od migrantov. Za desať mesiacov minulého roku  na Ukrajinu prišili finančné prevody v hodnote viac ako 13,5 mld. USD. Ku koncu minulého roka to bolo viac ako 15 mld. USD. Za päť rokov sa objem finančných prostriedkov zo zahraničia zdvojnásobil. Jedným z najdôležitejších vývozných položiek sa stal export pracovnej sily. Okrem tradičných trhov akými sú Rusko a Poľsko sa otvorili aj nové trhy, ktorými sú Nemecko, Švédsko a Veľká Británia, Spojené Arabské emiráty, Singapúr a dokonca Indonézia. Minister práce Poľska sa vyjadril, že rozvoj Poľskej ekonomiky nie je možný bez ukrajinských zamestnancov.
  1. Neexistencia devalvácie hrivny. Bez ohľadu na všetky kataklizmy, na ktoré ukrajinská mena hrivna narazila, ktorými bolo vyhlásenie vojenského stavu, platby zahraničných pôžičiek, rast deficitu, verejných financií) kurz hrivny neklesol. Vláda bola schopná splatiť 1,6 mld. USD starých úverov.

Najväčšie negatíva ekonomiky Ukrajiny v minulom roku.

  1. Platby za komunálne služby. V minulom roku bol veľký rast dlhov za komunálne služby. Celkom dlhy dosiahli 40 mld. UAH. Predpokladalo sa, že obyvatelia splatia dlhy v lete keď neplatia za teplo. Nestalo sa tak. V lete dlhy za komunálne služby mierne klesli. Predpokladá sa, že dlhy môžu stúpnuť na 70 mld. UAH. Vidiek prešiel na kúrenie drevom.
  2. Neexistuje úverovanie podnikateľov. Piaty rok za sebou Národná banka Ukrajiny a vláda hovoria o tom, že úverovanie podnikania bude fungovať. Fungujú len spotrebné úvery, fakticky neexistuje úverovanie kúpy nehnuteľností a automobilov. Úvery poskytujú štátne banky štátnym monopolom. Tie nebudú schopné úvery splatiť. Štátna sporiteľňa žiada vládu o zväčšenie kapitálu. Ukazovateľ pomeru poskytnutých úverov voči HDP takmer neexistuje.
  3. Inflácia. Podľa ukrajinskej vlády, minulý rok nemal byť inflácia vyššia ako 7%. Bude zrejme 12 %. Ceny vyjadrené v dolároch na Ukrajine stúpali rýchlejšie ako na celom svete. Príčinou toho sú účty DPH. Táto daň je 20 % a funguje takmer ako spotrebná daň. K cene každého tovaru podnikateľ pripočíta 20 % a musí ich uložiť na špeciálny účet. Podnikatelia predpokladajú, že štát im peniaze nevráti. Preto zvyšujú konečné ceny tovarov o 20%.

Aký bude stav ekonomiky Ukrajiny v tomto roku?

Ekonómovia považujú za najväčšie riziko pre ekonomiku voľby prezidenta Ukrajiny. Pre ekonomiku Ukrajiny je výhodné očakávané zníženie cien ropy. Vďaka tomu by sa mohli znížiť ceny benzínu, ktorý Ukrajina kupuje v zahraničí. Ak však klesne cena ropy, klesne aj ceny kovov a obilia, ktoré sú hlavnými exportnými tovarmi.

Investori sa v roku prezidentských a parlamentných volieb nikde nebudú ponáhľať. Ani Ukrajinskí podnikatelia sa v tomto roku nebudú ponáhľať s veľkými kapitálovými investíciami. V tomto roku opäť stúpnu ceny na plyn pre obyvateľstvo. Miestni ekonómovia predpokladajú, že obyvateľstvo nebude schopné platiť za plyn.