Ceny domácich priemyselných výrobcov vzrástli druhý mesiac pod vplyvom vyšších cien energií

BRATISLAVA –  Medziročný rast priemyselných výrobných cien na domácom trhu o desatinu navýšili hlavne rastúce ceny energií o 30 %.
Informuje o tom Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Pokračoval pokles cien poľnohospodárskych výrobkov podporený nielen vplyvom o tretinu nižších cien rastlinnej produkcie, ale druhý mesiac aj o medziročne lacnejšou živočíšnou výrobou.

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v decembri 2023 medziročne vyššie o 9,6 %, medzimesačne klesli o 0,6 %. Spomedzi 16 sledovaných odvetví priemyslu boli ceny medziročne vyššie v 7. Najvýraznejšie rástli v energetike, medziročne o 30,3 %. Postupné zvyšovanie cien zaznamenávala aj dodávka vody, v decembri ich rast prekročil tretíkrát dvojcifernú hranicu 10 %. Vo výrobe z gumy a plastu ceny vzrástli o 7,1 %, v ostatnej výrobe o 9,2 %. Naopak, ceny prvýkrát klesli v podielovo najsilnejšej výrobe dopravných prostriedkov o 0,8 % a druhý mesiac boli nižšie aj ceny vo výrobe potravín, nápojov a tabaku, v decembri o desatinu. V súhrne za dvanásť mesiacov roka 2023 tuzemské výrobné ceny v priemysle vzrástli o 13,9 %.

Ceny priemyselných výrobcov na export boli medziročne nižšie o 1 %, medzimesačne klesli o 0,5 %. V súhrne za dvanásť mesiacov roka 2023 boli ceny priemyselných výrobcov pre export vyššie ako pred rokom o 3,4 %.

 

Výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov

V decembri ceny poľnohospodárskych výrobkov medziročne klesli o 23,9 %. Ceny rastlinných výrobkov boli nižšie o 33,4 % a druhý mesiac klesali aj ceny živočíšnych výrobkov o 3,1 %. Z rastlinných výrobkov sa znížili ceny obilnín o 44,4 % a ceny olejnatých semien a plodov o 33 %. Naopak, vyššie boli ceny zeleniny, ovocia, orechov a korenín o 34,2 % a ceny zemiakov o 25,5 %. Zo živočíšnych výrobkov klesali hlavne ceny kravského mlieka o 12,4 %, naopak vyššie zostali ceny jatočných ošípaných o 19 %. Od začiatku roka klesli ceny poľnohospodárskych výrobkov v priemere o 11,4 %, ktoré boli výsledkom nižších cien rastlinných výrobkov o 23,3 % a vyšších cien živočíšnych výrobkov o 15,1 %.

Výrobné ceny v stavebníctve

Ceny stavebných prác boli v decembri medziročne vyššie o 7,5 %, oproti novembru vzrástli o 1,1 %. V súhrne za dvanásť mesiacov roka 2023 sa ceny stavebných prác medziročne navýšili o 11,5 %.

Medziročný pokles cien materiálov spotrebovávaných v stavebníctve bol v decembri o 0,7 %, pokračoval štvrtý mesiac v rade. V porovnaní s novembrom 2023 ceny vzrástli o 0,7 %. V súhrne od začiatku roka boli ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve medziročne vyššie o 3,4 %.