Daniela Špirková, Koloman Ivanička, Maroš Finka. Bývanie a bytová politika. Aktuálna monografia.

BRATISLAVA – V súčasnosti politici veľa diskutujú  o bytoch a o bytovej politike.

Aj dnes je v tejto oblasti aktuálna monografia  Bývanie a bytová politika s podtitulom “Vývoj, determinanty rozvoja bývania a nové prístupy v nájomnej bytovej politike na Slovensku.” Vedeckú monografiu vydala Slovenská technická univerzita.

Autori napísali o nových prístupoch v rozvoji nájomného bytového sektora. V monografii priniesli nasledovné závery a odporúčania, ktoré sa týkajú neziskových bytových organizácií.

Po prvé, činnosť neziskových bytových organizácií nie je orientovaná na zisk a má verejnoprospešný charakter;

Po druhé neziskové bytové organizácie majú spravidla prístup v štátny dotáciám,

Po tretie, môžu vykrývať v oblasti sociálneho bytového fondu prostredníctvom podnikateľských činností zameraných na zisk, napríklad výstavbou bytov pre solventných zákazníkov za trhové ceny.

Po štvrté, v prípade výstavby nájomných bytov neziskové bytové organizácie zabezpečujú celý cyklus výstavby od projektovania, realizácie stavieb, správu, údržbu a modernizáciu bytov, prípadne aj likvidáciu, v dôsledku čoho nastáva posun k posudzovaniu efektívnosti výstavby na základe nákladov životného cyklu.

Ak sa byty postavia z málo trvácnych materiálov, nie sú dobre zateplené, využívajú neefektívne spôsoby vykurovania a vetrania, potom náklady na prevádzku a údržbu bytov rastú, a nájomníci nemusia mať dosť peňazí. Z tohto dôvodu dobre fungujúce neziskové bytové organizácie dávajú stavať byty z kvalitných stavených materiálov, čím sa šetria prostriedky na ich prevádzku a správu.

Knihu nájdete v knižnici CVTI v Bratislave.