Klub 500: je to samovražda v priamom prenose, vypneme krajinu aj kravíny a tisíce kráv v nich

BRATISLAVA –  Vyzývam predsedu vlády Slovenskej republiky, aby na tlačových besedách neprezentoval návrhy, ku ktorým neexistujú žiadne analýzy, zdravotné odporučenia a ktoré môžu byť v tejto forme považované priam za šírenie poplašnej správy!

Vyzývam Vás, aby ste sa venovali riešeniu kľúčových problémov tejto krajiny, aby ste ako predseda vlády neriešili nepodstatné veci, aby ste neriešili zakladanie fondov, kam sa marketingovo naskladajú tisíce eur, ale aby ste radšej vycestovali a rokovali s krajinami, bankovými inštitúciami a získali financie rádovo v miliardách eur potrebné na financovanie prechodných krízových opatrení. Vyjadrenie, ktorých sme svedkami v priamom prenose škodia krajne, naštrbujú dôveru investorov v schopnosť krajiny vrátiť požičané peniaze po skončení krízy a môžu viesť k bankrotu celého Slovenska! Tieto riziká vnímam vo vyjadreniach NBS ako aj v skutočnosti že Slovensko prvýkrát v nedávnej histórii nepredalo svoje dlhopisy!

Vaše vyjadrenia sú ekonomickou katastrofou v priamom prenose aj pre podnikový sektor – veď ako budú vnímať Vaše vyjadrenia naši dodávatelia a odberatelia?! Tak, že nebudú ochotní čakať na to že im slovenská vláda odstaví partnerov a zavrie fabriky ale nájdu si nových partnerov mimo Slovenska. Prvé otázky od svojich odberateľov už členovia Klubu 500 obdržali len jednu hodinu po Vašej tlačovej besede!

Pýtam sa, či k opatreniam či vypnúť krajinu alebo nie sa budeme pýtať aj tisícok kráv v kravínoch  či sú pripravené podojiť sa samé? Alebo obyvateľstvu namiesto toho radšej dovezieme alpské mlieko a tak si budeme budovať potravinovú sebestačnosť?! Pán premiér vytrvalo ignorujete a odkladáte diskusiu k návrhom na prijatie ekonomických opatrení na pomoc veľkým slovenským priemyselným podnikom a ich zamestnancom. Pritom práve títo tvoria chrbtovú kosť slovenskej ekonomiky.

Pán premiér, mali by ste sa venovať riadeniu krajiny, musíte urýchlene iniciovať opatrenia na záchranu ekonomiky, na záchranu veľkých podnikov, aby sme čo najskôr po pominutí zdravotných rizík mohli naštartovať ekonomiku na plný výkon! Nemôžeme sa vykašľať na veľké podniky, pýtam sa z čoho chceme potom platiť účty štátu?! A kto spláca väčšinu našich dlhov!? Veľké podniky odvádzajú do štátnej kasy až 43 % všetkých firemných výnosov z dane z príjmov krajiny! Oceňujem konštruktívny postoj predsedu OZ KOVO p. Emila Machynu, ktorý taktiež vyzval vládu na prijatie opatrení pre veľké fabriky! Veď ani podľa odborárov si štát nemôže dovoliť nechať padnúť veľké továrne. Pán Machyna priamo potvrdil, že je pravdou, že malé podniky zvládajú súčasnú situáciu ťažšie, ale prípadný pád veľkých firiem by bol pre našu ekonomiku obrovská rana! Vítam aj vyjadrenie ministra hospodárstva a podpredsedu vlády pre ekonomiku Richarda Sulíka, ktorý sa jasne vymedzil proti blackoutu s tým, že pokiaľ sa nič mimoriadne neudeje napríklad typu tisíc mŕtvych denne ako v Taliansku je zásadne proti takýmto experimentom, ako zlikvidovať ekonomiku. Má absolútnu pravdu!

Klub 500 seriózne aj s ostatnými zamestnávateľmi žiadal o stretnutie, na čo však pán premiér nemá čas. Štyri hodiny času na tlačové besedy denne si však nájde.

Pán premiér NEHAZARDUJTE! Kde sú tie príklady dobrej praxe?!

V Bratislave 1.4.2020

 

Vladimír Soták, v.r.

predseda Klubu 500

Poznámka Finančných novín: Premiér Igor Matovič pre vypnutie ekonomiky a podnikov používa nespávny pojem. Blackout je výpadok dodávky elektriny, alebo prerušenie dodávky elektrickej energie, či už z dôvodu poruchy elektrárne, alebo kvôli zlyhaniu prenosovej sústavy. Správny výraz pre situáciu popisovanú premiérom Igorom Matovičom je lockout. Tento anglosaský pojem sa do slovenského jazyka prekladá ako  vymknutie, výluka,  blokovanie alebo prepustenie robotníkov z práce. Ekonomické výkladové slovníky hovoria, že lockout je doslova  je “zatvorenie dvier pred niekým a nevspustenie ho”. Je dočasné zastavenie práce, alebo podstatné zníženie objemov výrobypodniku zamestnávateľov s zastavenim platieb miezd. Igor Matovič je absolventom Fakulty manažmentu Univerzity Komenského. Pre prípad vypnutia elektrických spotrebičov sa používa pojem shut down, alebo lock down. Koniec poznámky.