ŠÚ SR: spotrebiteľská atmosféra sa mierne zlepšila

BRATISLAVA – Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku bola na začiatku marca mierne optimistickejšia ako predchádzajúci mesiac. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery medzimesačne vzrástol o 1,9 bodu na hodnotu -36,5. Indikátor spotrebiteľskej dôvery je súhrnná charakteristika, ktorá približuje celkovú očakávanú spotrebiteľskú dôveru obyvateľstva. Tento súhrnný ukazovateľ je vypočítaný ako aritmetický priemer sáld predpokladaného vývoja ekonomiky, nezamestnanosti a predpokladaného vývoja finančnej situácie a úspor vo vlastnej domácnosti, (nezamestnanosť je s opačným znamienkom). Všetky štyri zložky majú rovnakú váhu.

Indikátor sa tak po predchádzajúcom zhoršení za posledné dva mesiace opäť mierne zlepšil, avšak aj naďalej sa nachádza hlboko pod úrovňou spred pandémie koronavírusu, v blízkosti hodnôt počas obdobia prvých opatrení  proti epidémii na jar minulého roka. Respondenti boli v porovnaní s minulým mesiacom mierne optimistickejší v očakávaniach finančnej situácie domácností, celkovej hospodárskej situácie a úspor v domácnostiach. V očakávaniach vývoja nezamestnanosti boli nepatrne pesimistickejší. V porovnaní so situáciou pred rokom boli respondenti pesimistickejší až o 28,7 bodu a aktuálny výsledok sa nachádza pod úrovňou dlhodobého priemeru o 16,7 bodu.