Opatrenia proti pandémii COVID-19, ktoré chránia Európanov a hospodárstvo, znížili zisk NBS

BRATISLAVA – Zisk Národnej banky Slovenska (NBS) bol minulý rok 26 miliónov eur.  Vytvoril sa najmä z výsledku finančných činností. Informuje o tom centrálna banka na svojej stránke. Odkaz je tu.

„Uplynulý rok bol o ochrane ľudských životov a podpore ekonomiky. V snahe odvrátiť katastrofálne škody sme prijali sériu opatrení, vďaka ktorým sa to aj podarilo. Sú s tým spojené nemalé náklady, čo je vidno aj na výsledku hospodárenia, no výška zisku ide tu a teraz bokom,” guvernér NBS Peter Kažimír.

Zo správy NBS vyplýva, že sa zvýšila všeobecná rezerva na finančné riziká o 140 mil. eur z dôvodu pandémie COVID-19. V roku 2019 bol zisk 212 miliónov eur. Pandémia COVID-19 „stála” NBS 236 miliónov eur. Výnosy boli 119 miliónov eur z finančných činností a 10,2 milióna eur z príspevkov a poplatkov subjektov finančného trhu a prijaté poplatky za využívanie platobných systémov. Projekt zážitkového finančného vzdelávania „5 peňazí” stál 437 tisíc eur.

NBS hovorí, že podporné protipandemické opatrenia sa podpísali pod znížený zisk NBS a Eurosystém. Úspory vykompenzovali vynútené jednorazové náklady, ktoré chránia infraštruktúru.

Zvýšili sa náklady na navýšenie všeobecnej rezervy na finančné riziká vplyvom pandémie. Pandémia neušetrila nič a nikoho. Jej bezprecedentné hospodárske a finančné dopady si vyžiadali zavedenie mimoriadnych podporných krokov tak zo strany NBS, ako aj zo strany Eurosystému.

Opatrenia, ktoré chránia ľudí a ekonomiku eurozóny pred úplnou paralýzou sa však zároveň výrazným spôsobom podpísali pod hospodársky výsledok centrálnych bánk krajín, vrátane Národnej banky Slovenska (NBS).