Konflikt záujmov v agentúre S&P Global Ratings

Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) obvinila medzinárodnú ratingovú agentúru S&P Global Ratings z porušenia pravidiel, ktorých cieľom je predchádzať konfliktom záujmov pri prideľovaní úverových ratingov.

Úverový rating je hodnotenie úverového rizika potenciálneho dlžníka (jednotlivca, podniku , spoločnosti alebo vlády), predpovedanie jeho schopnosti splatiť dlh a implicitná predpoveď pravdepodobnosti zlyhania dlžníka . Úverový rating predstavuje hodnotenie ratingovej agentúry z hľadiska kvalitatívnych a kvantitatívnych informácií o potenciálnom dlžníkovi vrátane informácií poskytnutých potenciálnym dlžníkom a iných neverejných informácií, ktoré získali analytici ratingovej agentúry.

Emitent, teda subjekt, ktorý vydal cenný papier,  poveril S&P, aby v júli 2017 ohodnotila významnú transakciu s cennými papiermi krytými hypotékami, tvrdí SEC.

Počas piatich dní v auguste toho istého roku sa obchodné oddelenie agentúry zodpovedné za komunikáciu s emitentom niekoľkokrát pokúsilo vyvinúť tlak na analytikov S&P GR zodpovedných za prideľovanie ratingov. Chceli, aby analytici vyhodnotili transakciu podľa posudkov, ktoré predtým poskytli emitentovi a ktoré, ako sa ukázalo, obsahovali chybu vo výpočtoch. SEC dospela k záveru, že zamestnanci obchodného oddelenia S&P GR sa stali účastníkmi ratingového procesu, hoci boli ovplyvnení faktormi týkajúcimi sa predaja a marketingu.

“Ratingové agentúry hrajú systémovo dôležitú úlohu na trhoch so štruktúrovanými produktmi a federálne zákony o cenných papieroch od nich vyžadujú, aby izolovali svoje analytické funkcie od vplyvu obchodných úvah,” povedal Osman Nawaz, vedúci divízie komplexných finančných nástrojov SEC.

Po pochopení okolností okolo ratingu samotná S&P nahlásila incident SEC, spolupracovala s komisiou pri vyšetrovaní a podnikla kroky na zlepšenie svojich politík a postupov pri konflikte záujmov.

Bez toho, aby uznala alebo poprela zistenia SEC, S&P súhlasila s vyriešením záležitosti zaplatením pokuty 2,5 milióna dolárov, uviedla komisia vo vyhlásení.