The Harris Poll: rastú obavy z nezaplatenia účtov

NEW YORK – V dôsledku situácie s pandémiou COVID-19 zostali milióny Američanov takmer bez obživy. Tretina amerických rodín nemá viac ako 500 dolárov alebo nie sú k dispozícii žiadne ďalšie prostriedky na neodkladné opravy bývania, ak takáto potreba náhle vznikne.
Podľa online prieskumu firmy pre výskum verejnej mienky The Harris Poll len necelá polovica domácností (53 percent) zažila za posledný rok neplánované opravy bytu.
Okrem toho rastú obavy, že účty sa za rôzne neustále hromadia a nie je dostatok príjmov na ich pokrytie. Mnohí sa obávajú, že nebudú schopní platiť nájomné za bývanie, udržať si hypotéku alebo zomrieť hladom, ak sa ekonomická aktivita v krajine neoživí.
Podľa správy výskumného centra SimplyWise asi 38 percent občanov musí predať majetok alebo požičať si dlh, aby prežilo.
Takmer štvrtina americkej populácie nemá žiadne úspory v prípade finančných ťažkostí, 16 percent si muselo vziať viac pôžičiek a takmer tretina rodín uviedla pokles príjmu. Podľa jedného analytika mala pandémia obrovské finančné bremeno na pleciach miliónov Američanov. Dôsledkom toho je rastúca nezamestnanosť, pokles príjmov domácností, zvyšovanie zadlženia a znižovanie úspor.
Začiatkom júna sa ukázalo, že Spojené štáty môžu potrebovať desať rokov na oživenie hospodárstva po súčasnej kríze. Podľa odhadov bude celkový HDP krajiny v rokoch 2020 – 2030 v reálnom vyjadrení o 3 percentá (alebo 7,9 biliónov dolárov) nižší, ako sa očakávalo v januári tohto roku. Uviedlo sa tiež, že v dôsledku bezprecedentného zvýšenia nezamestnanosti nedostali prisľúbené dávky milióny Američanov.