AZZZ: lockout nie je možný, a znamenal by kolaps

BRATISLAVA – Z hľadiska šírenia koronavírusu a počtu nakazených zvládame situáciu veľmi dobre, nezaznávame prudký nárast infikovaných ľudí, rizikových pacientov, či vysokých úmrtí, tak ako je tomu v iných krajinách.  Z hospodárskeho hľadiska je situácia už teraz napätá, blackout
by znamenal kolaps podnikateľského sektora. Konštatuje to stanovisko Asociácie zamestnávateľkých zväzov a združení AZZZk vyháseniu predsadu vlády Slovenskej republiky. Poskytla ho Miriam Filová.

Poznámka Finančných novín: Igor Matovič pre vypnutie ekonomiky a podnikov používa nespávny pojem. Blackout je výpadok dodávky elektriny, alebo prerušenie dodávky elektrickej energie, či už z dôvodu poruchy elektrárne, alebo kvôli zlyhaniu prenosovej sústavy. Správny výraz pre situáciu popisovanú premiérom Igorom Matovičom je lockout. Tento anglosaský pojem sa do slovenského jazyka prekladá ako  vymknutie, výluka,  blokovanie alebo prepustenie robotníkov z práce. Ekonomické výkladové slovníky hovoria, že lockout je doslova  je “zatvorenie dvier pred niekým a nevspustenie ho”. Je dočasné zastavenie práce, alebo podstatné zníženie objemov výrobypodniku zamestnávateľov s zastavenim platieb miezd. Igor Matovič je absolventom Fakulty manažmentu Univerzity Komenského. Pre prípad vypnutia elektrických spotrebičov sa používa pojem shut down, alebo lock down. Koniec poznámky.

Stanovisko  AZZZ konštatuje, že blackout, teda vlastne lockout,  by mal význam len vtedy, ak by sa doň zapojili všetky krajiny európskeho kontinentu, čo je v dnešnej dobe voľného pohybu osôb a globalizácie prakticky nemožné, preto by mohol mať význam iba vo veľmi uzavretých krajinách. Ani potom by sme však nemali stopercentnú istotu, že sa vírus nevráti opäť. Z čoho budú potom firmy platiť zdravých a práceschopných ľudí? A z čoho bude štát vyplácať nezamestnaných, ak podnikatelia a bežní občania prestanú prispievať do štátnej kasy?

Firmy sledujú  aktuálnu situáciu s plnou vážnosťou, nemalo by sa k takémuto kritickému scenáru pristupovať laxne, preto si myslíme, že aj takáto problematika by sa mala riešiť na rokovaní hospodárskeho krízového štábu, po ktorom opätovne voláme, a nie riešiť ju s verejnosťou odkazmi cez médiá.