D. Trump v OSN a jeho antiglobalistická doktrína

Medzinárodné médiá diskutujú o udalostiach na Valnom zhromaždení OSN. Väčšina z nich považuje za hlavnú udalosť prejav amerického prezidenta pána Donalda Trumpa. Je pravda, že k jeho výkonu sú priradené rôzne hodnoty.

Britské médiá boli najviac ohromené epizódou, keď pán Trump hovoril o úspechoch svojej vlády a to spôsobilo smiech v publiku. O tej istej epizóde je nadšene diskutovali – New York Times a Washington Post.

Ostatní komentátori, ktorí využili túto príležitosť, radšej diskutujú o pozícii OSN a princípoch trumpovskej antiglobalizácie. Trumpove prejavy o zahraničnej politike, píše Bloomberg, sú často zosmiešňované na základe nekonzistencie. Obviňuje svojich predchodcov, že sa zapájajú do zbytočných vojen, zatiaľ čo on sám zatiaľ nevytiahol vojakov z Afganistanu, Iraku a Sýrie. Vzbudil odvahu voči KĽDR a potom sa stretol s jej o vodcom. Vyjadruje súcit s ruskými orgánmi, zatiaľ čo Spojené štáty medzitým predávajú zbrane oponentom Ruska a nezbavujú ho sankcií.

Niektoré momenty kritiky takýchto prejavov nie sú neopodstatnené, poznamenáva autorka, ale táto kritika chýba. So všetkými zdanlivými rozpormi vo vyhláseniach Trumpa sa objavuje konzistentný koncept, ktorý možno považovať, ak nie za doktrínu, za minimálne kľúčový princíp jeho štátneho systému. Tento princíp definuje autor ako zachovanie suverenity USA.

Táto téma bola zaznela počas prejavu Trumpa k OSN. Povedal, že Spojené štáty sa” nikdy nevzdajú svojej suverenity v prospech nikým nevolenej a nikomu sa nezodpovedajúej  globálnej byrokracii”. Zároveň však zdôraznil, že v rámci takéhoto prístupu USA uznávajú právo každého štátu zachovávať a dodržiavať svoje zvyky a nebude diktovať svoje vlastné pravidlá.

Autor sa domnieva, že táto pozícia sa podstatne líši od toho, čo urobili predchádzajúci prezidenti USA. Jedným alebo, druhým spôsobom sa všetci snažili využívať Organizáciu Spojených národov a iné medzinárodné inštitúcie ako nástroje na uloženie svojich rozkazov v iných krajinách. Trump na druhej strane zastupuje tieto inštitúcie ako sily, ktoré obmedzujú schopnosti Spojených štátov. Táto pozícia je v srdci jeho opozície voči “ideológii globalizmu”.

Kritici sa domnievajú, že pán Trump podkopáva autoritu OSN, hoci by ho mohol použiť, aby udržal svetový systém v rovnováhe. Prax však ukazuje, že to nefunguje. OSN neustále dokáže zabrániť medzinárodným konfliktom. Mierové misie OSN sú systematicky korunované škandálmi. Preto autor skonštatuje, že keď Trump odmieta splniť požiadavky OSN, je to úplne prirodzené.

Dokonca ešte pred vystúpením pána prezidenta Trumpa v OSN, agentúra Bloomberg zverejnila v editoriali úvahu o tom  “Spojené štáty a svet potrebujú OSN, ktoré funguje.” Podľa redaktorov Bloomberg je OSN svojim dizajnom veľmi dôležitou organizáciou, ktorá je potrebná na vyriešenie súčasnej medzinárodnej situácie, v ktorej rastú nacionalistické sentimenty a intenzifikuje sa geopolitická súťaž. OSN však nezodpovedá úlohe medzinárodného mediátora, takže USA sa teraz odkláňajú od účasti na svojich aktivitách. To je zlé, veria redaktori, pretože v skutočnosti by sa Spojené štáty nemali dištancovať, ale naopak začali reorganizovať túto inštitúciu.