Samičky termitov sa sami rozmnožujú bez samcov

Neexistujú muži, ale zdá sa, že žijú krásne. A ešte lepšie. Výskumníci zo škótskej univerzity v Sydney a Kjóte objavili niekoľko termitových kolónií v Japonsku, ktoré sa skladali výlučne zo samičiek, ktoré bezpečne žijú a sami sa rozmnožujú sa, “píše portál ABC. Podľa publikácie to je prvýkrát, čo vedci tento fenomén identifikovali medzi termitmi.

“Podľa autorov štúdie, ktorej výsledky sú publikované v BMC Biology, sú tieto objavy novým dôkazom, že existencia samcov nie je potrebná na zachovanie niektorých vysoko rozvinutých populácií zvierat,” hovorí článok. Doteraz sa verilo, že všetky termity v kolóniách mali rovnaký počet mužov a žien, ktoré boli zodpovedné za reprodukčné a pracovné povinnosti.

Po preskúmaní desiatich kolónií druhu Glyptotermes nakajimai vedci zistili, že šesť z nich pozostáva výhradne z nesexuálnych samíc a maternica neukladá spermie do svojich špecifických orgánov na uchovávanie spermií .

“Tieto výsledky dokazujú, že muži nie sú potrební na zachovanie populácie zvierat, v ktorých predtým zohrávali aktívnu sociálnu úlohu,” hovorí vedúci štúdie Natan Lo. Podľa jeho názoru, nevyžiadaná reprodukcia umožní termitom úspešne sa prispôsobiť novým životným podmienkam.