Igor Matovič si myslí, že Slovensko je ostrovom

BRATISLAVA – Premiér Igor Matovič sa rozhodol, že sme ostrovom. Ako Nový Zéland, Island, Grónsko, aby sme vypnutím krajiny mohli poraziť koronavírus. Je ilúziou si myslieť, že “v zámorí” to prehrmí a my to prečkáme v závetrí. Lineárny prírastok nových prípadov na Slovensku len odďaľuje vrchol krízy a tým aj zotavenie krajiny. Nezabúdajme, že RNA vírusy mutujú a ich budúca nová forma môže byť aj smrteľnejšia. Populácia, exponovaná súčasnou formou vírusu, môže na tom byť lepšie. A hlavne nie sme ostrov, sme otvorená krajina, závislá na vývoze práce našich ľudí, dovoze väčšiny protravín. Každý deň vypnutia prehlbuje otvorený aj skrytý dlh Slovenska za cenu zdanlivej ochrany najslabších. Trpia aj tí najstarší, depriváciou o kontakty s najbližšími, ich väčšinou jediná radosť v živote. Máme rozdelené rodiny, matky a otcovia rodín sa boja návratu na Slovensko, lebo im hrozí “žalár” karantény. Trpia deti stratou fyzického kontaktu s rovestníkmi, vychovávame deti, ktoré sa budú báť prirodzeného kontaktu s inými deťmi, v prípade maturantov odkladáme ich študijné plány. Ekonomický otras môže úplne zabrániť ich budúej realizácii rovnako ako schopnosti postarať sa o staršiu generáciu. Politický vodca slobodnej krajiny musí vážiť medzi politickým nákladom predčasných úmrtí už starých a chorých a nákladmi ekonomickej, sociálnej a spoločenskej krízy. Lebo inak sa nevyhne podozreniu, že mu ide hlavne o moc, ktorú výnimočný stav dáva a blaho spoločnosti je už druhoradé.

Igor Hornák (autor je finančník, podnikateľ a manažér)