AZZZ víta prerušenie automatu minimálnej mzdy

BRATISLAVA –  Minimálna mzda na Slovensku rástla v poslednom období rekordným tempom, a s ňou tak rástli aj náklady zamestnávateľov. Stanovisko k minimálnej mzde poskatla hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov  združení (AZZZ) Miriam Filová. Finančné noviny ho uvádzajú v plnom znení.

Dlhodobo poukazujeme na skutočnosť, že skokový nárast  minimálnej mzdy sa ukáže práve v časoch, keď zamestnávatelia budú čeliť poklesu objednávok a budú prehodnocovať každé jedno euro. Práve v dnešnej dobe, kedy podniky cítia negatívne dopady koronavírusu, treba pristupovať k minimálnej mzde na Slovensku obzvlášť zodpovedne. Je veľmi pravdepodobné, že spomalenie ekonomiky spolu s vysokými mzdovými nákladmi zamestnávateľom spôsobí silný nárast nezamestnanosti.

Takéto  neprimerané zvyšovanie minimálnej mzdy dostáva hospodárenie spoločností pod extrémny tlak, nakoľko sú nútené obmedziť svoje investície do svojho ďalšieho rozvoja, čoho dôsledkom bude strata ich konkurencieschopnosti, čo samozrejme môže viesť a s veľkou pravdepodobnosťou povedie aj k  zníženiu počtu zamestnancov.

Takzvaná „štartovacia“ minimálna mzda je do budúcna dobrý nápad, avšak myslíme si, že
v momentálnej situácii nie je uplatniteľná, nakoľko prebieha kríza a zamestnávatelia majú problém udržať aktuálnu zamestnanosť.  Je to nástroj ktorý vzhľadom na aktuálnu situáciu nie je dostatočne motivujúcim ani pre zamestnávateľa a otázne je, či je motivujúci pre samotného zamestnanca.

Vzhľadom na súčasnú situáciu je nutné, aby sa minimálna mzda každý rok prehodnocovala a nebola automaticky zdvíhaná na základe tzv. automatu, kde sa minimálna mzda počítala ako 60% z priemernej mzdy spred 2 rokov, ktorý by bol pre firmy vzhľadom na aktuálny ekonomický vývoj doslova likvidačný. Preto vítame, že týmto návrhom by sa tzv. automat na prechodné obdobie  zrušil. Pre budúcnosť by sme privítali, ak by bol mechanizmus (súčasný, 60%) zo zákona vypustený a nahradený iným vhodnejším mechanizmom.

Minimálna hodinová mzda ovplyvňuje aj výšku príplatkov za prácu v noci, cez víkend, cez sviatok, za nadčasovú prácu, či za sťažený výkon práce. Mrzí nás, že sa táto téma neotvorila, nakoľko dlhodobo upozorňujeme, že naviazanie príplatkov na minimálnu mzdu spôsobuje zamestnávateľom výrazné problémy a bolo by dobré tieto veličiny od seba odpojiť.