Stephen S. Roach: riziká globálnej recesie stúpajú

NEW YORK – Svetová ekonomika je v nebezpečnej situácii, autor článku je si istý. Pri analýze štatistík za rok 2019 poukazuje na to, že svetová ekonomika sa spomalila na úroveň maximálnej rýchlosti a prudký pokles medzinárodného obchodu už neposkytuje spoľahlivý airbag. Napísal to na portáli Project Syndicate Stephen S. Roach.
Až teraz, po tom ako sa objavili  úplné štatistické údaje za rok 2019, začíname si uvedomovať nebezpečenstvo, ktorému sa globálnej ekonomike v minulom roku podarilo vyhnúť. Podľa najnovších údajov Medzinárodného menového fondu vzrástol v minulom roku svetový HDP iba o 2,9%. Je to najslabší ukazovateľ od roku 2009, keď sa svetová ekonomika zmenšovala na vrchole svetovej finančnej krízy, a je oveľa nižšia ako priemerná miera rastu počas obdobia obnovy po kríze v rokoch 2010 – 2018 – 3,8%. Píše americký ekonóm.
Na prvý pohľad miera globálneho rastu 2,9% nevyzerá tak nízko. Záver sa však zmení, ak sa pozriete na údaje za posledných 40 rokov. Od roku 1980 je priemerný trend rastu globálneho HDP 3,5%. A pre každú ekonomiku (vrátane celého sveta) je jeden z hlavných záverov založený na údajoch o ekonomickom raste spojený s odchýlkami od trendu – jedná sa o náhradný ukazovateľ tzv. Medzery HDP. A v minulom roku zaostávanie trendu (0,6 percentuálneho bodu) viedlo k tomu, že tempo rastu bolo alarmujúco blízko prahu, ktorý mnohí považujú za symptóm globálnej recesie: približne 2,5%.

Na rozdiel od ekonomík jednotlivých krajín, ktoré majú tendenciu sťahovať sa v období čírej recesie, zriedka sa to stáva s globálnou ekonomikou. Z rozsiahlej databázy MMF o globálnej ekonomike, ktorá obsahuje širokú škálu údajov o približne 194 krajinách, vieme, že v období globálnej recesie má približne polovica krajín sveta zvyčajne klesajúcu ekonomiku, zatiaľ čo druhá polovica naďalej rastie, hoci pomalým tempom. , Globálna recesia pred desiatimi rokmi bola pozoruhodnou výnimkou: začiatkom roku 2009 sa hospodárstvo zmenšovalo v 75% krajín sveta. To viedlo k zriedkavému javu – k poklesu svetového HDP, ku ktorému došlo v globálnej ekonomike prvýkrát od 30. rokov 20. storočia.

Americký ekonóm píše, že analytici skúmajúci ekonomické, či podnikateľské cykly, považujú koridor rastu 2,5 % až 3,5 % za nebezpečnú zónu. Keď je rast nižší ako tento koridor, riziká globálnej recesie sú vážne. MMF predpokladá mierny rast  3,3 % a3,4 %. Poznamenáva, že Niels Bohr, že robiť prognózy najmä o budúcnosti je ťažké. Mnohé riziká sú spojené s obchodným cyklom. Podľa MMF svetový obchod v minulom roku stúpol len o 1%. Je to najnižší rast od roku 2009. V rokoch 1990 až 2008 svetová ekonomika súhrnne stúpla o 82 %. V rokoch 2010 – 2019 to bolo len o 13 %.