Credit Suisse: ako to bude po skončení pandémie

ŽENEVA – Pandémia urýchlila trendy globálneho svetového poriadku, ktoré sa začali pred ňou, tvrdia odborníci z výskumného ústavu švajčiarskej banky Credit Suisse.

Na pozadí koronavírusu sa posilnila úloha štátu – v dôsledku rozpočtovej expanzie a kontroly nad občanmi.  Globálna epidémia COVID-19 radikálne nezmenila svet, ale poslúžila ako katalyzátor globálnych trendov, ktoré sa začali skôr, podľa štúdie Credit Suisse Research Institute (výskumný ústav švajčiarskej banky Credit Suisse).

Odborníci z ústavu identifikovali niekoľko dlhodobých trendov v ekonomike, politike a sociálnej sfére, ktoré sa dostávajú do popredia uprostred pandémie koronavírusov. Predchádzajúce epizódy epidémií v dejinách ľudstva, ako napríklad „Čierna smrť“ v 14. storočí (mor) a „Španielska chrípka“  v rokoch 1918 – 1920, už viedli k ďalekosiahlym dôsledkom pre spoločnosť: napríklad morová pandémia bola spojená s úplným obmedzením civilného života. slobody v Európe a španielska chrípka prispeli k ukončeniu prvej éry globalizácie v priemyselnom svete a oslabili hospodárske väzby medzi krajinami.

Napriek súčasnému a bezprecedentne hlbokému ekonomickému prepadu v dôsledku pandémie na celom svete je pravdepodobné, že jeho dlhodobý ekonomický dopad bude oveľa slabší ako v prípade minulých pandémií, upozorňuje Credit Suisse. Dôvodom je nižšia úmrtnosť pri súčasnej pandémii, najmä u mladých ľudí a ľudí v strednom veku, ako aj pokrok v oblasti vedy a medicíny, ktorý nám umožňuje v blízkej budúcnosti počítať s masovým očkovaním.

Ekonómovia z inej banky, nemeckej Deutsche Bank, predtým odhadovali, že pandémia COVID-19 zabije 0,0056% svetovej populácie, zatiaľ čo španielska chrípka Napriek súčasnému a veľmi hlbokému ekonomickému prepadu v dôsledku pandémie na celom svete je pravdepodobné, že jeho dlhodobý ekonomický dopad bude oveľa slabší ako v prípade minulých pandémií, upozorňuje Credit Suisse.

Dôvodom je nižšia úmrtnosť pri súčasnej pandémii, najmä u mladých ľudí a ľudí v strednom veku, ako aj pokrok v oblasti vedy a medicíny, ktorý nám umožňuje v blízkej budúcnosti počítať s masovým očkovaním. Ekonómovia z inej banky, nemeckej Deutsche Bank, predtým odhadovali, že pandémia COVID-19 zabije 0,0056% svetovej populácie, zatiaľ čo 2,73% svetovej populácie zomrelo na epidémiu španielskej chrípky a 42% na mor v 14. storočí.

Niektorí ekonómovia sa obávajú, že pandémia a obrovské množstvo fiškálnych a menových stimulov na celom svete. Podľa októbrových odhadov MMF vlády vynaložili na boj proti kríze 12 biliónov dolárov) povedie k zvýšeniu globálnej inflácie, ktorá je v posledných rokoch na nízkej úrovni.

Podľa poradenskej spoločnosti Yardeni Research  aktíva vedúcich centrálnych bánk ako sú Federálny rezervný systém USA, Európska centrálna banka, Bank of Japan a Čínska ľudová banka, odrážajúce objem peňažných injekcií vo finančnom sektore a reálnej ekonomike, do novembra 2020 vzrástli o 41,5% v ročnom vyjadrení a dosiahol 27,9 bilióna dolárov.

Svetová peňažná zásoba M2 (hotovostné a bezhotovostné toky peňazí) a ďalšie menové agregáty sa počas pandémie prudko zvýšili. Credit Suisse však poznamenáva, že od roku 1990 rast ponuky peňazí a index spotrebiteľských cien prakticky nekorelovali a je nepravdepodobné, že by sa spojenie medzi týmito dvoma agregátmi v dohľadnej dobe pravdepodobne neobnovilo. Inflačné riziká môžu vzniknúť, iba ak vlády zvýšia výdavky ešte razantnejšie a multiplikátory týchto nákladov, teda stupeň premeny rozpočtových výdavkov na konečnú spotrebu) budú oveľa vyššie ako teraz.

Ak aj centrálne banky začnú slúžiť politickým úlohám vlád, je nepravdepodobné, že by sa „centrálne banky de facto stali oddeleniami ministerstiev financií“, zdôrazňuje Credit Suisse. Pre svet po skončení  obdobia pandémie bude s najväčšou pravdepodobnosťou charakteristický „pomalý ekonomický rast a sotva znateľná inflácia“, píše banka, aj keď rast inflácie zostáva extrémnym rizikom, ktoré by sa mohol objaviť v dôsledku demografických zmien alebo politických faktorov.