KOMPETENČNÝ ZÁKON: PMÚ víta stiahnutie pozmeňovacieho návrhu kompetenčného zákona

BRATISLAVA – Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) víta skutočnosť, že na včerajšom nočnom rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky bol stiahnutý pozmeňovací návrh novely kompetenčného zákona, ktorý by sa dotkol fungovania PMÚ a ohrozil by tak jeho nezávislosť.

Návrh mal zmeniť pravidlá vymenovania a odvolania predsedu PMÚ spôsobom, ktorý by bol v priamom rozpore s právom EÚ aj Ústavou Slovenskej republiky.

PMÚ si veľmi váži silnú podporu, ktorú mu v posledných dňoch vyjadrilo množstvo nezávislých inštitúcií, organizácií i jednotlivcov.