Amnesty International o diskriminácii LGTB a žien

LONDÝN – Podľa organizácie Amnesty International orgány v mnohých krajinách použili COVID-19 ako zámienku na porušovanie ľudských práv. Najviac postihnuté sú ženy, LGBT ľudia, lekári, migranti

Pandémia COVID-19 viedla k výraznému zhoršeniu situácie v oblasti ľudských práv vo svete. Amnesty International k takýmto záverom dospela vo svojej správe za roky 2020 – 2021. Správa je tu.

Podľa aktivistov za ľudské práva sa systémová diskriminácia, ktorú dlhé roky podporuje vedenie krajín, počas šírenia koronavírusovej infekcie iba zintenzívnila. Navyše sa najviac zhoršila situácia v oblasti práv najzraniteľnejších skupín občanov – žien, LGBT osôb, utečencov, pracovných migrantov, zdravotníckych pracovníkov, ľudí zamestnaných v tieňových odvetviach hospodárstva.

„Pandémia COVID-19 dramaticky odhalila a prehĺbila nerovnosti v rámci krajín i medzi nimi a preukázala očividné nerešpektovanie ľudských hodnôt našimi vodcami,“ uviedla generálna tajomníčka Amnesty International Agnes Callamard.