ZSSR prijal v roku 1951 zákon o ochrane mieru

MOSKVA – Zákon ZSSR z 12. marca 1951 „O ochrane mieru“ (tiež jednoducho Zákon o ochrane mieru ) je právny akt prijatý Najvyšším sovietom ZSSR 12. marca 1951 ako odpoveď na rozhodnutie druhého svetového kongresu mierových podporovateľov.

Ten bol vo Varšave v roku 1950, ktorý vyzval parlamenty všetkých krajín sveta, aby prijali zákon, ktorý by upevnil a ochránil mier .

Zákon vyhlásil vojnovú propagandu , bez ohľadu na jej formu, za najzávažnejší zločin proti ľudskosti a stanovil trestnú zodpovednosť pre tých, ktorí sa jej previnili (v súlade s neskorším zákonom ZSSR z 25. decembra 1958 „O trestnej zodpovednosti za štátne zločiny“ – obdobie tri až osem rokov a s podmienkou alebo bez nej, na obdobie dvoch až piatich rokov .

Podobné zákony boli prijaté v krajinách socialistického tábora : v roku 1950 – v Československu , Maďarsku , Rumunsku , východnom NemeckuBulharsku  a Poľsku a v roku 1951 – v Albánsku.