Marek Kodada má pozastavené trestné stíhanie

PEZINOK – Pán Rastislav Hruška, prokurátor  Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR pozastavil trestné stíhanie Mareka Kodadu za prijímanie úplatku. 

Kto je pán Marek Kodada? Hlavný svedok, alebo ak chceme, tak “spolupracujúci obvinený”, alebo populárne “kajúcnik”, v kauze týkajúcej sa eurofondov s pracovným názvom “Dobytkár”.

Pán Marek Kodada dostal podmienečný trest so skúšobnou lehotou tri roky. Pôvodne bol pán Marek Kodada stíhaný za trestný čin prijímania úplatku. Nikto z obvinených nebol odsúdený.

Pán Rastislav Hruška v rozsudku napísal: “Určená skúšobná doba v trvaní troch rokov tak zohľadňuje predpokladanú dĺžku ďalšieho trvania predmetného trestného konania, počas ktorého sa menovanému ukladá povinnosť podieľať sa  na usvedčovaní páchateľov danej trestnej činnosti, ale rovnako tak reflektuje aj na už uplynulý čas, počas ktorého Marek Kodada konzistentne a bez zistenia akýchkoľvek  negatívnych skutočností (spôsobilých diskvalifikovať diskvalifikovať jeho osobu ako spolupracujúceho obvineného z hľadiska  dôveryhodnosti a pravdovravnosti) významným spôsobom napomáhal orgánom činným v trestnom konaní an objasňovaní danej trestnej veci a zistení jej páchateľov.”

Obvinený pán Martin Kvietik požiadal Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica o “doloženie do trestného spisu kópie právoplatného uznesenia o podmienečnom zastavení trestného stíhania. …

Okrem iného pán Martin Kvietik napísal: V nadväznosti na to si Vás dovoľujem aj týmto podaním opätovne požiadať, aby ste uložili povinnosť úradu Špeciálnej prokuratúry doložiť do Trestného spisu kópiu tohto právoplatného meritórneho rozhodnutia, ktorým bolo podmienečne zastavené trestné stíhanie proti obvinenému Marekovi Kodadovi. A zároveň, aby prokurátor oznámil Vášmu súdu, či splnil svoju zákonnú povinnosť uverejniť toto rozhodnutie ma webovom sídle Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky postupom podľa § 55m ods. 1, ods 4 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, a ak nesplnil túto povinnosť, z akých konkrétnych dôvodov.

Poradenstvo pri získavaní eurodov existovalo, a existuje počas všetkých vlád. Poradcovia dostávajú odmeny za vypracovanie projektov. Následne odmenu za úspech. Tá sa vyčísľuje ako percentuálny podiel zo získaniej sumy. Podobné postupy sa používajú aj v iných krajinách Európskej únie

Niekoľko poľnohospodárov verejne vyjadrilo svoj názor v televíznej relácii RTVS Reportéri, že sú spokojní so službami dnes obvinených, alebo v eurofondoch sa nevyznajú.

Poznámka pre zberateľov zaujímavostí. V rozsudku prokurátor  používa slovné spojenie “v hotely”, hoci správne slovensky je “v hoteli.”