Kto je kto: Samuel Abrahám

Narodil sa a vyrastal v Bratislave a v roku 1980 emigroval z Československa do Kanady.

Počas pobytu v Kanade študoval medzinárodné vzťahy na University of Toronto (BA 1988) a na Carleton University v Ottawe, kde získal magisterský titul (1990) zo sovietskej a východnej Európy. Štúdium a následne aj na Carleton University PhD v odbore komparatívna politika a politická filozofia. Vrátil sa v roku 1990 a pomohol založiť prvú katedru politológie na Slovensku na Univerzite Komenského v Bratislave, kde 14 rokov vyučoval kurzy z oblasti politickej teórie, komparatívnej politiky a postkomunistickej transformácie. V roku 1996 založil Spoločnosť pre vyššie vzdelávanie (SHL)/Výberový vzdelávací spolok (VVS).), inštitúcia, ktorá poskytovala granty a doplnkové vzdelávanie pre nadaných študentov vysokých škôl na Slovensku. Za desať rokov svojej existencie mala SHL vyše 250 absolventov. Od roku 1996 dodnes je tiež vydavateľom a šéfredaktorom časopisu Kritika & Kontext ( www.kritika.sk ) vydávaného v anglickom a slovenskom jazyku V roku 1999 sa stal členom výkonnej rady av súčasnosti je členom dozornej rady a dozornej rady EUROZINE — internetového časopisu európskych kultúrnych časopisov ( www.eurozine.com). V rokoch 1996-2001 bol na Slovensku zástupcom Nadácie projektu pre etnické vzťahy so sídlom v Princetone v USA, špecializujúcej sa na medzietnické konflikty. V roku 2009 spoluzakladal a pôsobil ako výkonný riaditeľ ECOLAS – Európskeho konzorcia slobodných umení a vied, čo je sieť škôl a programov slobodného umenia v celej Európe ( www.ecolas.eu ) . V roku 2006 založil a bol prezidentom/rektorom a profesorom Bratislavskej medzinárodnej školy liberálneho vzdelávania (BISLA).