Prokurátor vo vzťahu k pánovi Martinovi Kvietikovi porušuje Ústavu Slovenskej republiky, vnáša chaos

BRATISLAVA – Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry prekvapivo po skončení  hlavného pojednávania 25.10. 2022 odovzdal senátu špecializovaného trestného súdu a procesným stranám “spresnenie” obžaloby v tzv. veci “Dobytkár”.

Ako napísal obhajca Dušan Ivan “ide o bezprecedentný  postup prokurátora, ktorým priznáva zjavnú skutkovú a právnu neudržateľnosť narýchlo spísanej, nezrozumiteľne a nelogicky formulovanej obžaloby spred viac ako roka. V tomto “spresnení” prokurátor aj vo vzťahu k môjmu klientovi upravuje a mení obžalobu, nakoľko objektívne dôkazy už ani z prípravného konania pôvodnú obžalobu nepotvrdzovali.

Ako poznamenáva obhajca “spresnenie” obžaloby pritom nie je upravené v trestnom poriadku, taký procesný inštitút trestnoprávne predpisy nepoznajú. Prokurátor tým postupuje v rozpore aj s ústavou, ktorá umožňuje štátnym orgánom len také postupy, ktoré sú zákonom dovolené. “Týmto svojim konaním vnáša prokurátor chaos do trestného procesu. Mám zato, že ide o neodborný a zároveň neúčinný pokus napraviť vážne chyby obžaloby,” uzatvára Dušan Ivan.