Sociológovia zhodnotili hodnoty spoločnosti počas pandémie

BRATISLAVA – Výsledky sociologického výskumu „Hodnoty a spoločnosť počas pandémie Covid-19“ hovoria o tom, že 14, 2 % opýtaných ľudí si myslí, že pandémia COVID-19 bude mať veľký vplyv na ekonomickú situáciu jedinca. Výsledky výskumu zverejnil Sociologický ústav SAV.

Sociológovia položili opýtaným nasledovnú otázku: Aké veľké ohrozenie predstavuje podľa vášho odhadu koronavírus pre ekonomickú situáciu Vás osobne? Názory opýtaných sú rozdelené takmer tri rovnaké diely odrážajúce negatívne očakávania, neutrálne vnímanie, a pozitívne očakávania,

Spomedzi respondenti sa 14,2 % respondentov priklonilo v odpovedi k názoru, že pandémia bude znamenať veľmi veľké ohrozenie. Ďalších 22,2 % sa prikláňa k názoru, že je to veľké ohrozenie. Stredné ohrozenie vidí 34,3% respondentov.  Malé ohrozenie vníma 17,3 % opýtaných, veľmi malé 9,2 % respondentov. Otázku nevedelo posúdiť 2,4 % respondentov.

Sociologický výskum navrhli a urobili výskumníci Milan Zeman, Katarína Strapcová, Silvia Miháliková, Robert Klobucký  a Marianna Mrva.

Jeho cieľom bolo získať aktuálne údaje o verejnej mienke v šiestich tematických oblastiach: spoločenská dôvera, politika a demokracia, konšpiračné teórie, názory na očkovanie, životné prostredie a voľný čas.

Výsledky reprezentatívneho výskumu možno zovšeobecniť na celú populáciu, teda obyvateľov Slovenskej republiky vo veku 18 rokov a viac. Zohľadňujú rozloženie obyvateľov Slovenska podľa pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkosti miesta bydliska a kraja. Výber respondentov prebiehal podľa pravidiel daných metódou kvótneho výberu v rôznych mestách a obciach na celom Slovensku. Odpovede respondentov boli zaznamenané prostredníctvom webového dotazníka (CAWI), a taktiež vyškolenými anketármi pri osobnom rozhovore (CAPI).

Výskum prebiehal od 3. novembra 2020 do 10. novembra 2021. Údaje zbierala firma Focus. Vzorka mala 1021 respondentov.