OTP Banka Slovensko vytlačí malých akcionárov

BRATISLAVA – Na valnom zhromaždení akcionárov banky OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava sa schváli vytlačenie menšinových akcionárov spoločnosti.

Vyplýva to z pozvánky na mimoriadne valné zhromaždenie banky. Tretím bodom valného zhromaždenia je “rozhodnutie o prechode všetkých akcií zostávajúcich akcionárov spoločnosti na KBC Bank NV v rámci uplatnenia práva výkupu týchto akcií”. Valné zhromaždenie bude 27. apríla 2021. Bude prebiehať elektronicky. Začne sa o 10:00. Akcionárov registruje spoločnosť www.beesystems.sk. so sídlom v Piešťanoch.

OTP Banka Slovakia niesla pred privatizáciou obchodné meno Investičná a rozvojová banka, a. s. Bratislava (IRB). Vznikla rozdelením Štátnej banky Československej. Okrem nej vznikla aj Všeobecná úverová banka, a. s.

IRB prevzala zo Štátnej banky Československa úvery bytových družstiev a podniku Slovenské elektrárne, a. s. Bratislava. Banka sa dostala do nútenej správy. Štát ju ozdravil a predal svoj podiel maďarskej bankovej skupine OTP Bank.

Zmluvu o kúpe štátneho 69,56-% podielu v IRB novým vlastníkom za 526 miliónov Sk podpísali zástupcovia slovenskej strany a OTP koncom roku 2001. Spomenutý štátny podiel zahŕňal účasť Fondu národného majetku SR a Ministerstva financií SR. Po odkúpení ďalších 22,99 % akcií IRB, ktoré vlastní Slovenská poisťovňa (SP), sa však do vlastníctva OTP Bank dostalo 92,55 % akcií tejto slovenskej banky. Celková kúpna cena z oboch transakcií má dosiahnuť 700 miliónov Sk.

Akcie OTP Bank Slovensko sa obchodujú na Burze cenných papierov Bratislava. V marci boli tri obchody pri cene 1 euro za kus akcie,

V rokoch 1995-1999 OTP Bank prešla významnými transformáciami a stala sa univerzálnou retailovou bankou. Presne 8,57% akcií vlastní ropná a plynárenská spoločnosť MOL, 81,4% akcií je vo voľnom obehu a sú kótované v kategórii „A“ na Budapeštianskej burze cenných papierov. Jej globálne depozitné potvrdenky (2 GDR = jedna spoločná akcia) sú kótované na Luxemburskej burze cenných papierov a obchodované medzinárodne na Londýnskej burze cenných papierov. Od roku 1992 predsedá predstavenstvu OTP Banky Sándor Csányi.

V decembri minulého roku belgická KBC Bank získala všetky povolenia regulátorov a stala sa takmer stopercentným vlastníkom OTP Banky Slovensko. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom dcérskej spoločnosti Československej obchodnej banky (ČSOB).

KBC Bank N.V. je belgická univerzálna banka, ktorá je zameraná na privátnych klientov a malé a stredné podniky. Názov KBC je odvodený z názvu firmy Kredietbank ABB Insurance CERA Bank. KBC banka spolupracuje so sesterskými spoločnosťami KBC Insurance NV and KBC Asset Management NV.  Akcie KBC Group sa obchodujú na burze www.euronext.com.