Klamstvo profesora Petra Staněka na každý deň (6)

BRATISLAVA – Profesor ekonómie Peter Staněk v internetovej televízii www.zvtv.sk povedal, že vlády vo svete riadi Svetové ekonomické fórum.

Nie je to pravda. Je to jeho výmysel.

Svetové ekonomické fórum ( World Economic Forum , WEF ) je nezisková organizácia založená v Ženeve . Organizuje každoročné zasadnutie vo švajčiarskom Davose , kde sa stretávajú špičkoví podnikatelia, svetoví politici, vybraní intelektuáli a novinári na diskusiu o najnaliehavejších problémoch, ktorým svet čelí, vrátane ochrany zdravia a životného prostredia. WEF vydáva množstvo výskumných správ a zapája svojich členov do iniciatív v rôznych sektoroch.  WEF tiež organizuje „Výročné zasadnutie nových šampiónov“ v Číne a niekoľko regionálnych stretnutí v priebehu celého roka.

WEF má sídlo v malej obci Cologny v ženevskom kantóne. V roku 2006 otvorilo regionálne kancelárie v Pekingu a New York City. WEF sa snaží byť nestranné a nie je viazané na žiadne politické, stranícke či národné záujmy. „Usiluje sa o zlepšenie stavu sveta“. Má štatút pozorovateľa pri Ekonomickej a sociálnej rade OSN a je pod dohľadom švajčiarskej federálnej vlády. Jeho najvyšším orgánom je správna rada, ktorá sa skladá z 22 členov.

Peter Staněk je dôchodca, ktorým v minulosti pracoval v Ekonomickom ústave SAV. Profesorom ekonómie sa stal v roku 2012.