Fico obviňuje Máriu Kolíkovú bez rozhodnutia súdu

BRATISLAVA – Predseda strany Smer – sociálna demokracia tvrdí, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a jej rodinné firmy okrádajú obyvateľov Slovenskej republiky. Nemá na to jediný dôkaz.

Robert Fico povedal, že ide o nechutné okrádanie bežných ľudí ministerkou Máriou Kolíkovou. „Kolíkovej rodinné firmy okrádajú ľudí a zarábajú na štáte. ”

Toľko citát. Pozrime sa teda na paragrafy.

Krádež definuje trestný zákon v paragrafe 212: (1) Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a, a) čin spácha vlámaním,, b) bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia,, c) čin spácha na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe,, d) takou vecou je vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo drevo z pozemku, ktorý patrí do lesného pôdneho fondu, alebo ryba z rybníka s intenzívnym chovom,, e) čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu, alebo a f) bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý. Trest za krádež je odňatie slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2.

Predseda strany Smer – Sociálna demokracia vo verejnom priestore nepreukázal, že Mária Kolíková a jej rodinné firmy  spáchali trestný čin krádeže. Robert Fico je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. O tom, či niekto spáchal trestný čin krádeže rozhoduje súd. O trestnom čine musí byť právoplatný rozsudok voči ktorému nie je možné odvolanie.

Od. 1. júla 2016 je možné stíhať firmy na Slovensku za 53 trestných činov a to aj v prípade, ak klamú o zložení výrobku, keď sa firma dopustí úplatkárstva, korupcie alebo sa nájde v pracovnom počítači detská pornografia, či drogy. Taktiež sú firmy stíhané za daňové podvody alebo pranie špinavých peňazí. Robert Fico nepreukázal, že by niektorá z firiem spáchala trestný čin.

Z hľadiska práva je možné tvrdenia Roberta Fica označiť anglosaským pojmom Fake, alebo falošná správa, tak ako ju definuje Encyklopedia Brittanica alebo Príručka novinárstva OSN.