Ekonomika rástla o 1,3 %, potiahla ju najmä domáca spotreba, export po roku klesol

BRATISLAVA –  Výkon slovenskej ekonomiky sa priblížil úrovni pred pandémiou, na dosiahnutie hodnôt rovnakého obdobia roka 2019 jej však stále chýbalo 0,7 %.

Hrubý domáci produkt (HDP) SR sa v 3. štvrťroku 2021 medziročne zvýšil o 1,3 % (v stálych cenách, sezónne neočistený). Zotrval v kladných číslach aj vďaka tomu, že porovnávacou bázou bol minuloročný pandémiou poznačený 3. štvrťrok s prepadom o 2 %. Aktuálny nevýrazný medziročný vývoj ovplyvnil najmä pokles zahraničného dopytu, ktorý ťahal slovenskú ekonomiku posledný rok. HDP ťahal zvýšený domáci dopyt, predovšetkým vyššia spotreba domácností.

Medzištvrťročne (v porovnaní s 2. štvrťrokom 2021) HDP po sezónnom očistení reálne vzrástol o 0,4 %.  V bež­ných cenách objem HDP dosiahol 25,64 mld. eur, čo je o 4,3 % viac ako v 3. štvrťroku 2020. Avšak, aby sme mohli konštatovať, že ekonomika už prekonala ujmu spôsobenú pandémiou, je dôležité porovnať hodnoty HDP v stálych cenách. Tie ukazujú, že na dosiahnutie porovnateľného výkonu za letné mesiace 2019 ekonomike chýbalo ešte približne 170 mil. eur.