Miera nezamestnanosti ostala nezmenená, ale narástol dopyt po pracovnej sile, najmä žien

BRATISLAVA – Miera nezamestnanosti v januári zostala nezmenená oproti predchádzajúcemu mesiacu po sezónnom očistení na hodnote 6,1 %. Počet nezamestnaných však mierne poklesol.

Zamestnanosť cudzincov pokračovala v poklese už druhý mesiac za sebou. Napísal to Michal Doliak, analytik makroekonómie Národnej banky Slovenska.

Aj keď sa to v miere nezamestnanosti neprejavilo, pokles v počte nezamestnaných bol najvyšší za posledných deväť mesiacov. Počet nezamestnaných sa znížil o viac ako tisíc ľudí. Úradom práce sa darí umiestňovať uchádzačov o zamestnanie na pracovnom trhu. Rastie dopyt po pracovnej sile, keď počet voľných pracovných miest sa priblížil k hranici 85-tisíc. Za nárastom počtu voľných pracovných miest je pravdepodobne odchod zamestnancov do predčasného starobného dôchodku a snaha firiem nahradiť chýbajúcu pracovnú silu. Už druhý mesiac za sebou pokračoval pokles počtu zamestnaných cudzincov. V januári to spôsobil predovšetkým odchod vyššieho počtu občanov Srbska. Po poklese v predchádzajúcom mesiaci zamestnávanie Ukrajincov opäť rastie.