Praktickí lekári starostlivosť o pacientov ako jediní nezredukovali

RATISLAVA –  V súčasnosti máme na Slovensku skoro trikrát viac pacientov s COVID-19 ako v predošlej vlne, a ich nápor musia v prvej línii zvládať všeobecní lekári.

Konštatuje to komora Slovenského všeobecného lekárstva. „Tvrdenia, že viacero praktických lekárov počas pandémie nového koronavírusu neordinuje alebo svojich pacientov posiela v akútnom stave do najbližšej nemocnice sú zovšeobecňujúce a zavádzajúce. Zhoršenie dostupnosti je spôsobené najmä nárastom starostlivosti o covid pacientov, nie našou nečinnosťou,“ konštatuje prezident SSVPL MUDr. Peter Makara a zdôrazňuje, že pri súčasných opatreniach, keď sa v nemocnici tzv. „biela medicína“ úplne zastavila, práve všeobecní lekári musia ako jediný segment zdravotníctva ošetrovať alebo vykonávať  „červenú“ aj „bielu“ medicínu. „Aj špecialisti robia iba bielu medicínu a aj tú obmedzili. V súčasnosti máme na Slovensku skoro trikrát viac pacientov s covid-19 ako v predošlej vlne a ich nápor musia v prvej línii zvládať všeobecní lekár,“ dodáva.

Sme v prvej línii, nie „prvý terč“ pri hľadaní vinníkov…

Všeobecným lekárom zostalo na rozdiel od kolegov celé spektrum pacientov. Dnes sa starajú o štandardných pacientov, o chronických pacientov, aj o obrovské množstvo covidových pacientov, z ktorých tí nezaočkovaní majú často zhoršený priebeh ochorenia. „Špecialisti covidových pacientov neriešia, nemocnice zasa dnes riešia už len covidových pacientov. Ale my riešime všetkých. Hypertenzie, chronické ochorenia, covidových pacientov, bežné infekcie… Prirátajme k tomu elektronické objednávanie pacientov, administratívu, vypisovanie PN, objednávanie liekov, nákup zdravotníckeho materiálu, sledovanie a zoznamovanie sa s zo dňa na deň meniacimi sa nariadeniami a vyhláškami.“

Jeden deň v ambulancii…

Realistický obraz pracovného dňa všeobecného lekára ponúkol rozhovor v Denníku N so všeobecnou lekárkou Slávkou Trojákovou. V ambulancii trávi čas od siedmej ráno do pol štvrtej, a následne do ôsmej hodiny večer vybavuje e-mailovú a portálovú komunikáciu s pacientmi, telefonuje im, odpovedá na esemesky. K tomu treba pripočítať online semináre a školenia. Ak spočíta všetkých pacientov – tých, ktorí fyzicky prišli do ambulancie, s tými, ktorých rieši telefonicky, cez e-maily a esemesky, tak ich je asi sto denne. „Toto je bežná realita v každej ambulancii všeobecného praktického lekára,“ reaguje MUDr. Peter Makara.

Nezavesujte, ste v poradí…

Najčastejšou výhradou smerom k práci všeobecných lekárov zo strany pacientov je výhrada, že sa nedovolajú do ambulancie. Nikto však nehovorí o číslach, koľkým pacientom telefón lekári zdvihnú. Po zavedení telemedicíny dnes volá do ambulancií všeobecných lekárov trikrát viac ľudí ako predtým, a personálne zdroje v nich sú vyťažené.

„Tvrdenie, že lekári nie sú dostupní telefonicky nie je pravdivé, rovnako aj mne pacienti vravia, že sa nemôžu dovolať k špecialistom. Dôvod je jednoduchý, linky sú preťažené, nedá sa telefonovať naraz s troma pacientmi. Takže sú aj takí, ktorí sa nedovolajú, respektíve im to nevyjde na prvý alebo druhý pokus,“ hovorí Peter Makara.

„Možnosti dovolať sa k všeobecným lekárom budú ešte horšie. Ak by sme vybavovali len telefonáty, e-mailovú a esemes-kovú komunikáciu, nezostal by nám žiadny čas na pacienta,“ hodnotí súčasnú situáciu charakterizovanú nárastom počtu infikovaných hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné praktické lekárstvo MUDr. Adriana Šimková.

Manažment v ambulanciách všeobecných lekárov je dnes náročný, ale väčšina lekárov podľa nej pracuje na viac ako sto percent. Zároveň však upozorňuje, že aj všeobecní lekári dnes majú možnosť fungovať v ambulanciách podľa princípov covid automatu.

„Dňa 25. 1. 2021 bol vydaný Štandard pre poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti aj s bodom o reprofilizácii ambulantnej starostlivosti. Funguje tiež na princípe semafora – zelená, oranžová, červená. V prípade vyššieho stupňa semafora teda aj ambulantní lekári môžu odložiť u pacientov výkony, ktoré sú odkladané. A tu nám môžu špecialisti, ktorí nás kritizujú, naopak, pomôcť napr. preskripciami liekov, kontrolnými vyšetreniami pacientov po návrate z nemocnice a podobne,“ objasňuje MUDr. Šimková.

V tlačovej správe TASR s názvom Lekári špecialisti poukázali na problémy pacientov s praktickými lekármi z 30. 11. 2021, napríklad pneumologička Marta Hájková priblížila, že lieky môže pacientovi predpísať praktický lekár, ktorý je k nemu bližšie ako špecialista. „Pani doktorka zabudla napísať, o aké lieky ide, aj špecialisti môžu predpísať lieky na e-recept, dokonca môžu napísať liečbu na celý rok. Pacient teda nemusí nikam cestovať, ak špecialista využíva všetky dostupné možnosti. Ak je to pneumologická a nie iná liečba, nevidím dôvod, prečo ju majú písať všeobecní lekári, tí sa majú teraz venovať hlavne pacientom s COVID-19,“ argumentuje prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Peter Makara.

Správanie sa pacientov nedokážeme ovplyvniť

Podľa skúseností všeobecných lekárov za spomínané problémy s náporom pacientov na urgenty či záchranky často môže aj unáhlené správanie sa pacientov. „Sám som mal pacienta v liečbe bez závažných príznakov, ktorého som pravidelne telefonicky kontaktoval, a po dvoch dňoch mi oznámil, že bol na urgentnom príjme nemocnice, pretože si chcel overiť svoj stav. Veľa pacientov si volá záchranku bez konzultácie so všeobecným lekárom, a toto je naozaj rozmer, ktorý nemôžeme ovplyvniť,“ uvádza príklad doktor Makara.

Skúsenosti lekárov hovoria aj o tom, že mnohí pacienti svojho lekára ani nekontaktujú, liečia sa doma, a v prípade zhoršenia stavu prídu rovno na urgentný príjem nemocnice. „Ak k nám neprídu, tak ich predsa nemôžeme ošetriť!“

 Nehádžme všetkých do jedného vreca…

Podľa prezidenta Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov MUDr. Petra Makaru je dôležité, ak príde k pochybeniam práce či starostlivosti všeobecného lekára, hovoriť priamo o konkrétnych prípadoch, negeneralizovať a nehádzať všetkých všeobecných lekárov „do jedného vreca“.

„Pri našom pracovnom vyťažení a nasadení si to nezaslúžime. Na základe údajov od zdravotných poisťovní, jediný segment, v ktorom výrazne stúpla záťaž, sú všeobecní lekári pre dospelých. Oproti roku 2019 na 120 a viac percent. Naopak, záťaž špecialistov klesla. Odmietajú pacientom predpisovať lieky a nám všeobecným lekárom dávajú „domáce úlohy“ v podobe predpisovania žiadaniek na RTG pľúc alebo odber krvi, teda vyšetrenia, ktoré môžu zrealizovať aj sami, keď ich potrebujú ku kontrolnému vyšetreniu. Ak by sektor špecializovanej ambulantnej starostlivosti robil všetko, čo potrebuje, sám a nedelegoval úlohy na nás, mali by sme viac času na pacientov s COVID-19, ktorých špecialisti neošetrujú.“

MUDr. Peter Makara uvádza aj ďalší zásadný protiargument, že pri kontrolách VÚC chýbalo v ambulanciách možno jedno promile všeobecných praktických lekárov.

„Všeobecní lekári vždy stáli a stoja v prvej línii, a podobné zovšeobecňujúce a ničím nepodložené tvrdenia pôsobia demotivujúco. Reakcie na ne nás oberajú o energiu, ktorú by sme mohli venovať pacientom,“ uviedol na záver MUDr. Peter Makara.