Denník Ľud: Dážď dobrým pomocníkom

Družstevníci a pracovníci štátnych majetkov pokračujú v jesenných prácach, aby do konca novembra mali všetku úrodu pod strechou, ale aj poorané všetky polia, zaoraný hnoj, aby ich zima nezastihla nepripravených. Oziminy na Slovensku sú už zasiate, väčšina síl sa sústredila na zber cukrovej repy a kukurica na zrno. Ich úroda je oproti zemiakom, dobrá.

Hlboká orba je však nemenej dôležitá ako zber plodín, veď je základom budúcoročnej úrody. A tak na našich poliach v týchto dňoch traktory s pluhom nie sú zriedkavým javom. Do konca mesiaca majú poľnohospodári vyše tristo tisíc hektárov.

Ani na JRD (Jednotné roľnícke družstvo) Úsvit pri Dunaji v Dunajskej Lužnej traktoristi nezaháľajú. Pristavili sme sa pri jednom z nich, Jozefovi Dojčanovi.

“Pre traktoristu, hovorí “je dôležitý nielen dobrý technický stav traktora, dostatok pohonných hmôt, ale aj počasie. Keď je sucho, orie sa ťažko. Zem je stvrdnutá, nerozsýpa sa, stroje sa viac opotrebúvajú a stúpa spotreba motorovej nafty. Ak pooriem za deň osem hektárov v čase sucha, miniem o štyridsať litrov motorovej nafty viac, ako keď je zem mokrá.”

Traktoristi Štefan Göltl, Alexander Hrudka, Viktor Veselý, ale aj ďalší, majú ten istý názor. No a keď si predstavíme plochu, ktorú treba poorať, pochopíme, že družstevníci limit spotreby pohonných hmôt prekročia. Len sa treba zamyslieť, či všade je v prekračovaní limitov na vine iba počasie. I tak však je vlaha všade pre polia potrebná.

Traktorista Jozef Dojčan súťaží spolu s ďalšími kolegami o striebornú BSP (Brigádu socialistickej práce). O dobré výsledky sa usilujú aj v hlbokej orbe. Do konca mesiaca majú ešte poorať 2500 ha.

Ľud, orgán Strany slovenskej obrody, streda 6. 11. 1985, strana 1. A. Horská.